آنالیز و طراحی لرزه ای سازه های فلزی بر اساس آیین نامه کانادا

0
1004
فایل اکسل آنالیز و طراحی لرزه ای سازه های فلزی بر اساس آیین نامه کانادا
فایل اکسل آنالیز و طراحی لرزه ای سازه های فلزی بر اساس آیین نامه کانادا

فایل اکسل آنالیز و طراحی لرزه ای سازه های فلزی بر اساس آیین نامه کانادا

این فایل اکسل شامل موارد ذیل است:

  • طراحی تیر پیوند بادبندهای واگرا
  •  طراحی پیچهای اتصالات گیردار بدون سخت کننده
  • طراحی پیچهای اتصالات گیردار با سخت کننده
  • طراحی اتصالات کاهش یافته تیر
  • محاسبه ضریب میرایی سیستم

اکسل فولادی کانادا دانلود

به کانال تلگرام سایت ما بپیوندید