راهنمای تطبیق و مقایسه استانداردهای فولاد در دنیا

0
203
دانلود راهنمای تطبیق و مقایسه استانداردهای فولاد در دنیا

دانلود راهنمای تطبیق و مقایسه استانداردهای فولاد در دنیا
Handbook of Comparative World Steel Standards

استانداردهای مختلفی در مورد فولاد در سطح جهان وجود دارد که دارای ضوابط و معیارهای یکسانی با یکدیگر نیستند. این موارد اختلاف همواره یکی از چالشهای مهندسین است. کتاب حاضر به موارد اختلاف و معادلسازی های بین استاندارد ها و آیین نامه های فولاد می پردازد.

لطفاً برای استفاده از این مطلب عضو ویژه و نقره ای سایت گردید.

سیویلی عضویت ویژه

به کانال تلگرام سایت ما بپیوندید