نرم افزار تحلیل پی STAAD Foundation Advanced CONNECT v08.00.01.33

2
309
دانلود نرم افزار تحلیل پی STAAD Foundation Advanced CONNECT Edition v08.00.01.33

 دانلود نرم افزار تحلیل پی STAAD Foundation Advanced CONNECT Edition v08.00.01.33

یک قسمت مهم از خانواده STAAD نرم افزار پیشرفته STAAD Foundation می باشد که با دارا بودن قابلیتهای ورود اطلاعات ، هندسه، بارگذاری و عکس العمل المانهای سازه ای  از سایر نرم افزارهای محاسباتی، به طراحی و مدلسازی پی های سطحی و عمیق می پردازد. از دیگر ویژگی های این نرم افزار ورود اطلاعات و ترکیب نتایج تحلیل از نرم افزار اکسل است. خروجی این نرم افزار شامل گزارشی از محاسبات، نقشه های کلی و جداول مربوطه می باشد. رابط کاربری این نرم افزار به گونه ای است که کاربران به سادگی قادرند مراحل مدلسازی و خروجی های نرم افزار نظیر نمودارهای برش، خمش و توزیع تنش را کنترل نمایند. تحلیل پی ها به روش اجزای محدود همراه با مدلسازی المانهای خاکی بصورت شبکه ای از المانها با در نظر گرفتن سختی خاک انجام می گیرد.

لطفاً برای استفاده از این مطلب عضو ویژه و نقره ای سایت گردید.

ویژهعضویت

به کانال تلگرام سایت ما بپیوندید