کتابخانه مجازی مهندسی ژئوتکنیک

6
1318
کتابخانه مجازی مهندسی ژئوتکنیک

کتابخانه مجازی مهندسی ژئوتکنیک شامل ۵۳۵ کتاب در قالب راهنماها، دستنامه، کتاب تئوری و آیین نامه ها  در رسته های مکانیک خاک ، مهندسی پی، مکانیک سنگ، زمین شناسی و تونل به شرح ذیل ارائه می شود. این مجموعه برای کاربران ویژه در دسترس می باشد

۱ ۳۰۰ Solved Problems in Soil, Rock Mechanics and Foundation Engineering
۲ A Collection of Frequently used Soil Parameters and Correlations
۳ A Designers’ Simple Guide to BS EN 1997
۴ A Finite Element Framework for Geotechnical Applications Based on Object-Orientated Programming
۵ A Short Course in Geotechnical Site Investigation
۶ A Structured Cam Clay Model
۷ Acoustic Emission – Microseismic Activity Principles, Techniques and Geotechnical Applications
۸ Advanced Foundation Engineering
۹ Advanced Geotechnical Analyses
۱۰ Advanced Soil Mechanics (Thai Language)
۱۱ Advanced Soil Mechanics 3rd Edition
۱۲ Advanced Unsaturated Soil Mechanics and Engineering – Bruce Menzies – 2007
۱۳ Advanced Unsaturated Soil Mechanics and Engineering
۱۴ Advances in Environmental Geotechnics
۱۵ An Introduction to Geotechnical Engineering
۱۶ An Introduction to Helical Foundation Systems
۱۷ An Introduction to Soil Dynamics (Theory and Applications of Transport in Porous Media)
۱۸ An introduction to soil mechanics and foundations
۱۹ Analysis and Design of Shallow and Deep Foundations
۲۰ Analysis of Beams on Elastic Foundations
۲۱ Analysis of Soil Penetration, Theoretical Background
۲۲ Anchor Bolt Design
۲۳ Applications of Computational mechanics in Geotechnical Engineering
۲۴ Applied Analysis in Geotechnics
۲۵ Applied Soil Mechanics with ABAQUS Applications
۲۶ ASCE – Subsurface Drainage for Slope Stabilization
۲۷ ASCE 20-96 – Standard Guidelines for the Design and Installation of Pile Foundations
۲۸ Assessing the Long-Term Performance of Mechanically Stabilized Earth Walls
۲۹ Axial Capacity of Piles Supported on Intermediate Geomaterials
۳۰ Basic Geotechnical Earthquake Engineering
۳۱ Basic Soil Mechanics – 3rd Edition
۳۲ Basic Soil Mechanics
۳۳ Basics of Foundation Design (2006 Edition)
۳۴ Basics of Foundation Design (2011 Edition)
۳۵ Basics of Foundation Design
۳۶ Basics of Retaining Wall Design – 8th Edition
۳۷ Basics of Retaining Wall Design – 9th Edition
۳۸ Basics of Retaining Wall Design By Hugh Brooks
۳۹ Bearing Capacity Analysis and Design of Highway Base Materials Reinforced with Geofabrics
۴۰ Bearing Capacity of Soil
۴۱ Behavior of Pipe Piles in Sand
۴۲ Bentonite Support Fluids In Civil Engineering
۴۳ Bifurcation Analysis in Geomechanics
۴۴ Block wall design manual
۴۵ BORED pile and pile cap design
۴۶ Boundary Element Methods for Soil-Structure Interaction
۴۷ Bridge Foundation and Substructures
۴۸ Builder’s Foundation Handbook
۴۹ Calibration of Load and Resistance Factors in LRFD Foundation Design Specifications
۵۰ Calibration of Resistance Factors Needed in the LRFD Design of Drilled Shafts
۵۱ California Foundation Manual
۵۲ Canadian Foundation Engineering Manual (4th Edition)
۵۳ Case History Evaluation of the Behaviour of Drilled Shafts Under Axial and Lateral Loading
۵۴ Characterisitc of geologic Materials and Formation
۵۵ Chelating Agents for Land Decontamination Technologies
۵۶ Chemical Grouting and Soil Stabilization
۵۷ Comparison of Five Different Methods for Determining Pile Bearing Capacities
۵۸ Composite Marine Piling Design Guide
۵۹ Computational GeoMechanics
۶۰ Computational Modeling of Multiphase Geomaterial
۶۱ Computational Modeling of Multiphase Geomaterials
۶۲ Concrete Foundation for Farm Buildings
۶۳ Cone Penetration Testing – 5th Edition
۶۴ Cone Penetration Testing
۶۵ Cone Penetration Testing
۶۶ Consolidation of Soils Testing and Evaluation
۶۷ Constitutive Modeling of Geomaterials (2)
۶۸ Constitutive Modeling of Geomaterials
۶۹ Constitutive Modeling of Soils and Rocks
۷۰ Construction and Design of Cement Grouting – A Guide to Grouting in Rock Foundations
۷۱ Correlations of Soil Properties
۷۲ Craig’s Soil Mechanics (7th Edition) Solutions Manual
۷۳ Craig’s Soil Mechanics (7th Edition)
۷۴ Craig’s Soil Mechanics (8th Edition)
۷۵ Critical State Soil Mechanics
۷۶ Cyclic Loading of Soils
۷۷ Decoding Eurocode 7
۷۸ Deep Excavation – Theory and Practice
۷۹ Deep Excavation in Clay
۸۰ Deep Excavation, Theory and Practice
۸۱ Deep Excavations – A Practical Manual
۸۲ Deep Foundation Improvements – Design Construction and Testing
۸۳ Deep Foundations on Bored and Auger Piles
۸۴ Deep Soil Stabilization Design and Construction of Lime and Lime Cement Columns
۸۵ Deep Soil Stabilization
۸۶ Deformation Analysis in Soft Ground Improvement
۸۷ Deformation Characteristics of Geomaterials
۸۸ Deformations and Damage to Buildings Adjacent to Deep Excavations in Soft Soils
۸۹ Descargar manual de Construcciones Sismorresistentes en Adobe Tecnología de Geomalla
۹۰ Design of Deep Foundations
۹۱ Design aids in soil mechanics and foundation engineering
۹۲ Design Analysis in Rock Mechanics
۹۳ Design and construction guidelines for downdrag on uncoated and bitumen-coated piles
۹۴ Design and Construction of Deep Basements Including Cut-And-Cover Structures
۹۵ Design and construction of driven pile foundation Vol I
۹۶ Design and Construction of Driven Pile Foundation
۹۷ Design and Construction of Foundations by GP Manning
۹۸ Design and Construction of Mat Foundations
۹۹ Design and Performance Verification of Ultra-High Performance Concrete Piles for Deep Foundations
۱۰۰ Design Application of Raft Foundations
۱۰۱ Design Applications of Raft Foundations
۱۰۲ Design Guide Helical Piles and Tension Anchors
۱۰۳ Design Guides for Offshore Structures
۱۰۴ Design Manual for excavation support using deep mixing technology
۱۰۵ Design of Drilled Shafts
۱۰۶ Design of Pile Foundation
۱۰۷ Design of Pile Foundations in Liquefiable Soils
۱۰۸ Design of piles in sand in the UK Sector of the North Sea
۱۰۹ Design of Shallow Foundations
۱۱۰ Design of Sheet Pile Cellular Structures
۱۱۱ Design of Small Dams (2)
۱۱۲ Design of Small Dams
۱۱۳ Design problems in soil liquefaction
۱۱۴ Designing with Geosynthetics (5th Edition)
۱۱۵ Developing Production Pile Driving Criteria from Test Pile Data
۱۱۶ Development of a coupled bridge pier and foundation finite element code
۱۱۷ Development of Load and Resistance Factor Design for Ultimate and Serviceability Limit States of Transportation Structure Foundations
۱۱۸ Dewatering and Groundwater Control (2)
۱۱۹ Dewatering and Groundwater Control
۱۲۰ Disturbed Soil Properties And Geotechnical Design
۱۲۱ Drilled Shaft Foundation Defects – Identification, Imaging, and Characterization
۱۲۲ Drilled Shaft In Rock Analysis And Design
۱۲۳ Drilled Shaft
۱۲۴ Drilling – The Manual of Methods, Applications, and Management
۱۲۵ Driven Piles are Tested Piles
۱۲۶ Dynamic Soil-Structure Interaction
۱۲۷ Dynamics of Bases & Foundations
۱۲۸ Dynamics of Structure and Foundation – A Unified Approach – Fundamentals
۱۲۹ Earth Anchors (1990)
۱۳۰ Earth Anchors
۱۳۱ Earth Dam
۱۳۲ Earth Manual – Part 1
۱۳۳ Earth Pressure and Earth-Retaining Structures
۱۳۴ Earth Reinforcement and Soil Structure
۱۳۵ Earth Retention Systems Handbook
۱۳۶ Earthquake Geotechnical Engineering Design (2)
۱۳۷ Earthquake Geotechnical Engineering Design
۱۳۸ Earthquake Geotechnical Engineering Volume 2
۱۳۹ Eco and Ground Bio Engineering – The use of Vegitation to Improve Slope Stability
۱۴۰ Eco- and Ground Bio-Engineering – The Use of Vegetation to Improve Slope Stability
۱۴۱ Effects of Liquefaction on Pile Foundations
۱۴۲ Efficient Design of Piled Foundations for Low Rise Housing
۱۴۳ Elastic Analysis of Raft Foundations
۱۴۴ Elastic Analysis of Soil-foundation Interaction (Developments in Geotechnical Engineering), A.P.S. Selvadurai
۱۴۵ Elastic Analysis of Soil-Foundation Interaction
۱۴۶ Elastic Solutions for Soil and Rock Mechanics
۱۴۷ Elements of Soil Mechanics (7th Edition)
۱۴۸ Embankments on Organic Soils
۱۴۹ Engineering Policy Guidelines for Design of Earth Slopes
۱۵۰ Engineering Policy Guidelines For Design Of Spread Footings
۱۵۱ Engineering Properties of Rocks
۱۵۲ Environmental Soil Properties and Behaviour
۱۵۳ Estimating Soil Properties to Foundation Design
۱۵۴ Evaluation of Continuity Detail for Precast Prestressed Girders
۱۵۵ Evaluation of Geotechnical Design Parameters Using the Seismic Piezocone
۱۵۶ excavation systems planning design and safety
۱۵۷ Excavation Systems Planning, Design, and Safety
۱۵۸ Excavations and Foundations in Soft Soils
۱۵۹ Expansive Soils – Recent Advances in Characterization and Treatment
۱۶۰ Expansive Soils, Problems and Practice in Foundation and Pavement Engineering
۱۶۱ Experimental unsaturated soil mechani
۱۶۲ Field and Laboratory Performance Evaluation of Spread Footings
۱۶۳ Finite Element Analysis in Geotechnical Engineering Volume 1 – Theory & Application
۱۶۴ Finite Element Analysis in Geotechnical Engineering Volume 2 – Application
۱۶۵ Forensic Geotechnical and Foundation Engineering (2nd Edition)
۱۶۶ Formation, Evolution, and Stability ofCoastal Cliffs–Status and Trends
۱۶۷ Foundation Analysis and Design (3rd Edition) by Joseph E. Bowles
۱۶۸ Foundation Analysis and Design (5th Edition) by Joseph E. Bowles
۱۶۹ Foundation Analysis and Design (Powerpoint 2)
۱۷۰ Foundation Analysis and Design (Powerpoint)
۱۷۱ Foundation Analysis and Design – Joseph E. Bowles
۱۷۲ Foundation Analysis and Design
۱۷۳ Foundation Design & Construction 6th Edition
۱۷۴ Foundation Design – Allan Hodgkinson
۱۷۵ Foundation Design – Principles & Practice (2nd Edition)
۱۷۶ Foundation Design – Principles and Practices
۱۷۷ Foundation Design – Theory and Practice
۱۷۸ Foundation Design – Wayne C Teng
۱۷۹ Foundation Design and Construction (7th Edition) by M. J. Tomlinson
۱۸۰ Foundation Design and Construction
۱۸۱ Foundation Design by Wayne C. Teng
۱۸۲ Foundation Design Construction-M J Tomlinson
۱۸۳ Foundation Design for High Tension Cable Guardrails
۱۸۴ Foundation design for the Emirates Twin Towers Dubai
۱۸۵ Foundation Design Manual for Practicing Engineer By Narayan Nayak
۱۸۶ Foundation Design Presentation
۱۸۷ Foundation Design Simply Explained
۱۸۸ Foundation Design-Theory and Practice
۱۸۹ Foundation Design
۱۹۰ Foundation Engineering (2nd Edition)
۱۹۱ Foundation Engineering – 2nd Edition
۱۹۲ Foundation Engineering Design and Construction in Tropical Soils
۱۹۳ Foundation Engineering for Difficult SubsoilConditions (2nd Edition)
۱۹۴ Foundation Engineering for Difficult SubsoilConditions – 2nd Edition
۱۹۵ Foundation Engineering for Expansive Soils
۱۹۶ Foundation Engineering Handbook based on IBC 2006 (R. W. Day)
۱۹۷ Foundation Engineering Handbook – 2nd Edition – Robert W. Day
۱۹۸ Foundation Engineering Handbook – Robert W. Day 2
۱۹۹ Foundation Engineering Handbook – Robert W. Day
۲۰۰ Foundation Engineering Handbook by H.Y. Fang
۲۰۱ Foundation Engineering Handbook, 2nd Edition
۲۰۲ Foundation Engineering Handbook
۲۰۳ Foundation for Transmission Line Tower
۲۰۴ Foundation for Industrial Machines – Handbook for Practising Engineers
۲۰۵ Foundation for Transmission Line Towers
۲۰۶ Foundation Manual
۲۰۷ Foundation on Rock – 2nd Edition
۲۰۸ Foundation Vibration Analysis
۲۰۹ Foundations & Earth Structures
۲۱۰ Foundations in Expansive Soils
۲۱۱ Foundations of Engineering Geology
۲۱۲ Foundations, Basements and External Works
۲۱۳ Fundamentals of Geotechnical Engineering
۲۱۴ Fundamentals of Rock Mechanics
۲۱۵ Fundamentals of Soil Dynamics by Braja M. Das
۲۱۶ Fundamentals of Soil Mechanics for Sedimentary and Residual Soils
۲۱۷ Geomechanics of Failures
۲۱۸ Geomembranes and the Control of Expansive Soils in Construction
۲۱۹ Geostatistics for Environmental and Geotechnical Applications
۲۲۰ Geosynthetics in Civil Engineering
۲۲۱ Geotechnical Centrifuge Technology
۲۲۲ Geotechnical Earthquake Engineering Handbook by Robert W. Day
۲۲۳ Geotechnical Earthquake Engineering Handbook
۲۲۴ Geotechnical Earthquake Engineering, Second Edition
۲۲۵ Geotechnical Engineering – A Practical Problem Solving Approach
۲۲۶ Geotechnical Engineering – Soil and Foundations Principles And Practice
۲۲۷ Geotechnical Engineering for Mine Waste Storage Facilities
۲۲۸ Geotechnical Engineering Handbook – Volumes 1-3
۲۲۹ Geotechnical Engineering Handbook
۲۳۰ Geotechnical Engineering in Residual Soils
۲۳۱ Geotechnical Engineering
۲۳۲ Geotechnical Instrumentation for Monitoring Field Performance
۲۳۳ Geotechnical Laboratory Measurements for Engineers
۲۳۴ Geotechnical Manual
۲۳۵ Geotechnical Slope Analysis
۲۳۶ Geotechnics for Building Professionals
۲۳۷ Geotechnics of High Water Content Materials
۲۳۸ Granular and Complex Materials
۲۳۹ Ground Anchor Systems
۲۴۰ Ground Anchors and Anchored Structures
۲۴۱ Ground and Soil Improvement
۲۴۲ Ground Improvement – 2nd Edition
۲۴۳ Ground Improvement
۲۴۴ Ground Motions and Soil Liquefaction During Earthquakes
۲۴۵ Ground Reinforcement
۲۴۶ Ground Vibration Engineering
۲۴۷ Groundwater Lowering in Construction – A Practical Guide
۲۴۸ Guide to In Situ Testing
۲۴۹ Guide to Reinforced Fill Structure and Slope Design
۲۵۰ Guide to Retaining wall design
۲۵۱ Guide to Slope Maintenance
۲۵۲ Guide to Soil Nail Design and Construction
۲۵۳ Guidelines for Analysing and Mitigating Liquefaction in California
۲۵۴ Guidelines for Pipe Bursting
۲۵۵ Guidelines for the Use of Advanced Numerical Analysis (in Geotechnical Engineering)
۲۵۶ Guidelines for the Use of Advanced Numerical Analysis in Geotechnical Engineering
۲۵۷ Guidelines for the use of Advanced Numerical Analysis
۲۵۸ H-Pile Design Guide
۲۵۹ Handbook of Geotechnical Investigation and Design Tables
۲۶۰ Handbook of Machine Foundations – Srinavaslu Vaidyanathan
۲۶۱ Handbook of Machine Foundations
۲۶۲ Handbook of Soil Analysis Mineralogical, Organic and Inorganic Methods
۲۶۳ Handbook of Tropical Residual Soils Engineering
۲۶۴ Handbook on Liquefaction Remediation of Reclaimed Land
۲۶۵ Handbook on Pile load Testing
۲۶۶ Helical Piles – A Practical Guide to Design and Installation
۲۶۷ House Foundations for the Builde and BuildingDesigner
۲۶۸ ICE Manual of Geotechnical Engineering
۲۶۹ ICE Specification for Piling and Embedded Retaining Walls – 2nd Edition
۲۷۰ In Situ Testing – Soil Properties Correlations
۲۷۱ INDOT – Geotechnical Manual
۲۷۲ Infrared Thermal Integrity Testing Quality Assurance Test Method to Detect Drilled Shaft Defects
۲۷۳ Innovations in Controlled Low-Strength Material
۲۷۴ Innovative Numerical Modelling in Geomechanics
۲۷۵ Installation Manual of Sheet Pile
۲۷۶ Instroduction to Unsaturated Soil Mechanics
۲۷۷ Internal Friction of Material
۲۷۸ Interpretation & use of Piezocone Test Data for Geotechnical Design – CPT Manual
۲۷۹ Interpretation of Laboratory and In-Situ Soil Tests
۲۸۰ Introduction to Rock Mechanics – 2nd Edition
۲۸۱ Introduction to Soft Soil Geotechnique; Content, Context and Application
۲۸۲ Introduction to the Mechanics of Soils Foundations
۲۸۳ Introduction to Tunnel Construction
۲۸۴ Introductory Geotechnical Engineering – An Environmental Perspective
۲۸۵ Investigating Composite Behavior of Geosynthetic Reinforced Soil Mass
۲۸۶ Jet Grouting Guideline
۲۸۷ Laboratory Shear Strength of Soil
۲۸۸ Landmarks in Earth Reinforcement (Volume 2)
۲۸۹ Landslide Disaster Mitigation in Three Gorges Reservoir
۲۹۰ Landslide Risk Assessment
۲۹۱ Landslides Disaster Risk Reduction
۲۹۲ Large Scale Load Test and Data Base of Spread Footings on Sand
۲۹۳ Learned and Applied Soil Mechanics Out of Delft
۲۹۴ Lexicon in 8 Languages (Soil Mechanics and Foundation Engineering)
۲۹۵ Limit Analysis in Soil Mechanics
۲۹۶ Limit Equilibrium and Finite Element Analysis of Slopes
۲۹۷ Linear and Non Linear Numerical Analysis of Foundations
۲۹۸ Linear and Non-linear Numerical Analysis of Foundations
۲۹۹ Liquefaction of Soils During Earthquakes
۳۰۰ Load and Resistance Factor Design (LRFD) for Deep Foundations
۳۰۱ Load and Resistance Factor Design (LRFD) for Reliability AnalysisDesign of Piles Axial Capacity
۳۰۲ LRFD Design and Construction of Shallow Foundations for Highway Bridge Structures
۳۰۳ Manual de construcciones sismo resistentes en adobe
۳۰۴ Manual of Soil Laboratory Testing Vol 1
۳۰۵ Manual of Soil Laboratory Testing Vol 3
۳۰۶ Manual of Soil Laboratory Testing Volume 2 – Permeability, Shear Strength and Compressibility Tests
۳۰۷ Manual on Estimating Soil Properties for Foundation Design
۳۰۸ Mat Foundations
۳۰۹ Mechanics of Ballasted Rail Tracks
۳۱۰ Mechanised Shield Tunnelling, 2nd Edition
۳۱۱ Mechanized Tunnelling in Urban Areas
۳۱۲ Micropile Design and Construction
۳۱۳ Modeling of Pile Footings and Drilled Shafts for Seismic Design
۳۱۴ Modeling Soil Liquefaction Hazards for Performance-Based Earthquake Engineering
۳۱۵ Modelling of Soil-Structure Interaction
۳۱۶ Modelling Rock Fracturing Processes A Fracture Mechanics Approach Using FRACOD
۳۱۷ Modern Trends in Geomechanics
۳۱۸ Modification of LRFD Resistance Factors Based on Site Variability
۳۱۹ Mohr Circles, Stress Paths and Geotechnics
۳۲۰ Moments and Reactions for Rectangular Plates
۳۲۱ Moving the Earth – The Workbooks of Excavation
۳۲۲ New Austrian Tunneling Method (NATM) – Stability Analysis and Design
۳۲۳ New Generation Design Codes for Geotechnical Engineering Practice
۳۲۴ Nondestructive Testing of Deep Foundations
۳۲۵ Nonlinear Analysis in Soil Mechanics
۳۲۶ Numerical Methods in Geotechnical Engineering by Helmut F. Schweiger
۳۲۷ Numerical Methods in Geotechnical Engineering
۳۲۸ numerical modelling of tunnelling processes for assessment of damage to buildings
۳۲۹ Offshore & Nearshore Geotechnical Engineering
۳۳۰ Offshore Geotechnical Engineering
۳۳۱ Offshore Pile Design
۳۳۲ Offshore Soil Mechanics
۳۳۳ On Internal Erosion in Embankment Dams
۳۳۴ Optimal Design of Vertical Drains in Soft Ground
۳۳۵ Panhandle Residential Foundation Manual
۳۳۶ Performance of a Pile-Supported Embankment
۳۳۷ Performance of Geosynthetic-Reinforced Walls Supporting the FoundersMeadows Bridge and. Approaching Roadway Structures
۳۳۸ Performance of Reinforced Soil Structures
۳۳۹ Performance-Based Design in Earthquake Geotechnical Engineering
۳۴۰ Performance-Based Design in Earthquake Geotechnical Engineering; Concepts and Research
۳۴۱ Petrology of Sedimentary Rocks – 2nd Edition
۳۴۲ Physical Modelling in Geotechnics, 6th ICPMG
۳۴۳ Physical Modelling in Geotechnics
۳۴۴ Physical Soil Mechanics
۳۴۵ Pile Design and Construction Practice – 4th Edition
۳۴۶ Pile Design and Construction Practice – 5th Edition
۳۴۷ Pile Design and Construction Practice
۳۴۸ Pile Design and Construction Rules of Thumb
۳۴۹ Pile Design for Structural and Geotechnical Engineers
۳۵۰ Pile Foundation Analysis and Design – H G Poulos & E H Davis
۳۵۱ Pile Foundation Analysis and Design
۳۵۲ Pile Foundation Design & Analysis by H G Poulos and E H Devis
۳۵۳ Pile Foundation Design – A Student Guide
۳۵۴ Pile Foundation Design Calculation
۳۵۵ Pile Foundation Design Example
۳۵۶ Pile Foundation Design
۳۵۷ Pile Foundation
۳۵۸ Pile Foundationx
۳۵۹ Pile Foundations in Engineering Practice
۳۶۰ Piled Foundations in Weak Rocks
۳۶۱ Piled Raft Foundations for Tall Buildings
۳۶۲ Piling Engineering – 3rd Edition
۳۶۳ Piling Engineering
۳۶۴ Piling Handbook – Sheet Piles
۳۶۵ Piling Handbook
۳۶۶ Plasticity and Geotechnics
۳۶۷ Practical Advice on Foundation Design – Micropiles
۳۶۸ Practical Design and Inspection Guide for Helical Piles and Helical Tension Anchors
۳۶۹ Practical Design of Sheet Pile Bulkheads
۳۷۰ Practical Foundation Engineering
۳۷۱ Practical Handbook of Grouting Soil, Rock, and Structures
۳۷۲ Practical Lessons from the Loma Prieta Earthquake
۳۷۳ Practical Soil Dynamics – Case Studies in Earthquake and Geotechnical Engineering
۳۷۴ Prediction of surface settlements due to tunneling in soft ground
۳۷۵ Pressuremeters in Geotechnical Design
۳۷۶ Priciples of Soil Dynamics
۳۷۷ Principals of Geotechnical Engineering – 5th Edition
۳۷۸ Principles and Practices of Soil Mechanics and Foundation Engineering
۳۷۹ Principles of Foundation Engineering – 7th Edition
۳۸۰ Principles of Geotechnics
۳۸۱ Principles of Soil Dynamics 2nd Edition
۳۸۲ Principles of Soil Dynamics
۳۸۳ Probabilistic Methods in Geotechnical Engineering
۳۸۴ Problem Solution Manual for Unsaturated Soil Mechanics
۳۸۵ Problem Solving in Soil Mechanics
۳۸۶ Proceedings of the 15th European Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering
۳۸۷ Raft Foundations Design and Analysis with a Practical Approach
۳۸۸ Rapid Load Testing on Piles
۳۸۹ Recommendations on Excavations 2nd Edition
۳۹۰ Recommendations on Excavations
۳۹۱ Reinforced Soil Engineering ( Advanced in Research and practice ) – Hoe
۳۹۲ Reinforced Soil Engineering – Advances in Research and Practice
۳۹۳ Reliability-Based Design in Geotechnical Engineering – Computations and Applications, Kok-Kwang Phoon
۳۹۴ Research Report on Internal Erosion in Embankment Dams
۳۹۵ Residential Foundations-Design Behavious and Repair by Robert Wade Brown
۳۹۶ Retaining and Flood Walls
۳۹۷ Retaining Wall Design
۳۹۸ Retaining Walls
۳۹۹ Review of Design Method for Excavations
۴۰۰ Risk Assessment in Geotechnical Engineering Risk Assessment
۴۰۱ Rock Blasting and Overbreak Control
۴۰۲ Rock Characterisation, Modelling and Engineering Design Methods
۴۰۳ Rock Failure Mechanisms Explained and Illustrated
۴۰۴ Rock Mass Classification, A Practical Approach in Civil Engineering
۴۰۵ Rock Mechanics and Engineering
۴۰۶ Rock mechanics In Underground Construction
۴۰۷ Rock Slope Engineering – Civil and Mining
۴۰۸ Rock Slopes – Design, Excavation, Stabilization
۴۰۹ Rock Stress and Its Measurement
۴۱۰ Rock-Socketed Shafts for Highway Structure Foundations
۴۱۱ Rockfill in Hydraulic Engineering
۴۱۲ Seepage Course Notes by Prof. Duncan
۴۱۳ Seepage Notes
۴۱۴ Seismic Analysis and Design of Bridge Abutments. Considering Sliding and Rotation
۴۱۵ Seismic Analysis and Design of Retaining walls and Buried Structures, Slopes
۴۱۶ Seismic Analysis and Design of Retaining Walls, Buried Structures, Slopes, and Embankments
۴۱۷ Seismic Behaviour of Micropiles
۴۱۸ Seismic Design and Retrofit Detailing Fundamentals
۴۱۹ Settlement Analysis
۴۲۰ Shallow Foundations – Bearing Capacity and Settlement, Second Edition
۴۲۱ Shallow Foundations by Robert Kimmerling
۴۲۲ Sheel Piling Handbook-Design
۴۲۳ Sheet Piling Design by Pile Buck
۴۲۴ Sheet Piling Handbook
۴۲۵ Single Piles and Pile Groups Under Lateral Loading 2nd Edition
۴۲۶ Single Piles and Pile Groups Under Lateral Loading
۴۲۷ Six-Minute Solutions for Civil PE Exam Geotechnical Problems
۴۲۸ Slope Stability Analysis and Stabilization-New Methods and Insight, YM Cheng
۴۲۹ Slope Stability Analysis by the Limit Equilibrium Method
۴۳۰ Slope Stability and Erosion Control – Ecotechnological Solutions
۴۳۱ Slope Stability and Erosion Control; Ecotechnological Solutions
۴۳۲ Slope Stability and Stabilization Methods
۴۳۳ Small Dams – Planning, Construction and Maintenance
۴۳۴ Soft Clay Behaviour
۴۳۵ Soft Ground Improvement
۴۳۶ Soil and Rock Construction Materials
۴۳۷ Soil Behavior and Critical State Soil Mechanics by Daavid Muit Wood
۴۳۸ Soil Behavior and Geo Micromechanics
۴۳۹ Soil Behaviour – MIT Lecture Notes by Prof. Ladd
۴۴۰ Soil Dynamics and Machine Foundations
۴۴۱ Soil Dynamics And Special Design Aspects
۴۴۲ Soil Dynamics
۴۴۳ Soil Engineering – Testing, Design and Remeiation
۴۴۴ Soil Foundation Structure Interaction
۴۴۵ Soil Laboratory Manual by Braka M Das
۴۴۶ Soil Liquefaction
۴۴۷ Soil Mechanics (U.s. Army Corps Of Engineers)
۴۴۸ Soil Mechanics – Basic Concepts and Engineering Applications
۴۴۹ Soil Mechanics and Foundations – Muni Budhu – 3 ed
۴۵۰ Soil Mechanics and Foundations, 3rd Edition
۴۵۱ Soil Mechanics Book
۴۵۲ Soil Mechanics by Arnold Verruijt
۴۵۳ Soil Mechanics by Prof. John Atkinson, City University, London
۴۵۴ Soil Mechanics by Roberto Nova
۴۵۵ Soil Mechanics by T. William Lambe and Robert V Whitman
۴۵۶ Soil Mechanics, A One-Dimensional Introduction
۴۵۷ Soil Mechanics-NAVFAC
۴۵۸ Soil Mechanics
۴۵۹ Soil Mechanics; Basic Concepts And Engineering Applications
۴۶۰ Soil Nailing Design
۴۶۱ Soil Nailing
۴۶۲ Soil Naling and Gunting
۴۶۳ Soil Retaining Structures
۴۶۴ Soil Specimen Preparation for Laboratory Testing
۴۶۵ Soil Stabilization and Pavement Recycling with Self Cementing Coal Fly Ash
۴۶۶ Soil Stress-Strain Behavior
۴۶۷ soil structure interaction Extreme Loading Conditions
۴۶۸ Soil Structure Interaction for Deep Foundations
۴۶۹ Soil-Structure Interaction – The Real Behaviour Of Structure
۴۷۰ Soil-Structure Interaction for Deep Foundations, Excavations and Tunnels
۴۷۱ Soils and Foundations Handbook
۴۷۲ Solutions Manual to Design Analysis in Rock Mechanics
۴۷۳ Some Useful Numbers on the Engineering Properties of Materials
۴۷۴ Specification for Ground Treatment
۴۷۵ Specification for tunnelling Third edition
۴۷۶ Springer Geotechnical Earthquake Engineering
۴۷۷ Springer Series in Geomechanics and Geo Engineering
۴۷۸ Stability of Slopes
۴۷۹ Stabilization Soil with Self Cementing Ashes
۴۸۰ Standard Guidelines for the Design and Installation of Pile Foundations
۴۸۱ State of the Art Sheet Piling Foundation Solutions and Their Applications
۴۸۲ State of the Practice in the Design of Tall, Stiff, and Flexible Tieback Retaining Walls
۴۸۳ Static and Dynamic Lateral Loading of Pile Groups
۴۸۴ Steel Sheet Piling Design Manual
۴۸۵ Strength Analysis in Geomechanics
۴۸۶ Strip Foundations for Houses
۴۸۷ Structural And Geotechnical Design of a Piled Raft For A Tall Building Founded on Granular Soil
۴۸۸ Structural Foundation Designers Manual
۴۸۹ Structural Foundation Manual for Low-Rise Buildings – M F Atkinson
۴۹۰ Support of Underground Excavations in Hard Rock
۴۹۱ Surface and Underground Excavations – Methods, Techniques and Equipment
۴۹۲ Technical Manual for Design and Construction of Road Tunnels
۴۹۳ Technical Manual for Strata
۴۹۴ Testing and Performance of Geosynthetics in Subsurface Drainage
۴۹۵ The Analysis of a Single Pile
۴۹۶ The Canadian System of Soil Classification
۴۹۷ The Design of Piled Foundations
۴۹۸ The Design of Vibro Replacement
۴۹۹ The Effect of Surcharge Loading Adjacent to Piles
۵۰۰ The Emergence of Unsaturated Soil Mechanics
۵۰۱ The Engineering of Foundations
۵۰۲ The Measurement of Soil Properties in the Triaxial Test
۵۰۳ The Mechanics of Soils and Foundations
۵۰۴ The Mohr Circle
۵۰۵ The Premixing Method
۵۰۶ The Response of Piles During Earthquakes
۵۰۷ The Rock Physics Handbook Tools for Seismic Analysis of Porous Media
۵۰۸ The Rock Physics Handbook
۵۰۹ The Sand Compaction Pile Method
۵۱۰ Theoretical and Numerical Unsaturated Soil Mechanics
۵۱۱ Theoretical Foundation Engineering
۵۱۲ Theoretical Manal for Pile Foundations
۵۱۳ Theoretical Soil Mechanics by Karl Terzaghi
۵۱۴ Theoretical Soil Mechanics
۵۱۵ Theory and Practice of Foundation Design
۵۱۶ Theory and Practice of Pile Foundations by Wei Dong Guo
۵۱۷ Theory and Practice of Pile Foundations
۵۱۸ Timber Pile Design and Construction Manual
۵۱۹ Time Effects in Rock Mechanics (Materials Modelling & computation) by N. D. Cristescu
۵۲۰ Tower foundation design
۵۲۱ Treatment for Embankment Settlement Problems
۵۲۲ Uncertainty and Ground Conditions – A Risk Management Approach
۵۲۳ Uncertainty and Ground Conditions; A Risk Management Approach
۵۲۴ Underground Infrastructure of Urban Areas
۵۲۵ Underground Work in Hard Rock Tunnelling and Mining
۵۲۶ Underpinning and Retention
۵۲۷ Underwater Embankments on Soft Soil
۵۲۸ Unsaturated Soil Mechanics in Engineering
۵۲۹ Unsaturated Soil Mechanics
۵۳۰ Unsaturated Soils – A Fundamental Interpretation of Soil Behavior
۵۳۱ Unsaturated Soils – Advances in Geo Engineering
۵۳۲ Vegetation for Slope Stability
۵۳۳ Very Soft Organic Clay Applied for Road Embankment
۵۳۴ Worked Examples Design of Pile Foundations
۵۳۵ Workshop on Tunneling Methods

دسترسی برای اعضائ ویژه مقدور می باشد

جهت دانلود مجموعه بروز شده به لینک زیر مراجعه فرماید

دانلود مجموعه به روز شده کتابخانه مجازی مهندسی ژئوتکنیک (ویرایش ۲۰۱۸)

به کانال تلگرام سایت ما بپیوندید