کتاب نحوه انتخاب و کار موثر با مهندسین مشاور: اخذ بهترین کار و پروژه

0
185
دانلود کتاب نحوه انتخاب و کار موثر با مهندسین مشاور: اخذ بهترین کار و پروژه

دانلود کتاب نحوه انتخاب و کار موثر با مهندسین مشاور

کتاب "چگونگی انتخاب و کار موثر با مهندسین مشاور (MOP45)" در خصوص  فرآیند خرید خدمات مهندسی برای پروژه­ها نگارش گردیده است. این راهنما تجدید نظر جامعی است بر نسخه سال 2003 که عملکرد مهندسین مشاور جهت ارائه خدمات به کارفرما/مشتری را برای مخاطب روشن می­سازد.

کتاب پیش رو انواع متداول خدمات مهندسی، روش های گوناگون برآورد حق الزحمه خدمات مهندسی و بازه های قیمت انواع خدمات مهندسی را شرح می دهد. علاوه بر این فرآیند مصاحبه و انتخاب مشاور و همچنین راهنمای قراردادهای خدمات مشاوره را به مخاطب پیشنهاد می دهد.

این کتاب راهنما همچنین به جهت بهبود روابط بین  کارفرما و مشاور و در راستای درک متقابل این دو طراحی شده است. اطلاعات موجود در این کتاب بر اساس تجربیات بسیاری از شرکت های مهندسین مشاور که در بررسی های اخیر بدست آمده می باشد.

عناوین موجود در سرفصل های این کتاب شامل: خدمات مهندسی عمران؛ طبقه بندی خدمات مهندسی؛ انتخاب مشاور؛ روش های پرداخت برای خدمات مهندسی؛ هزینه های تمام شده پروژه؛ قراردادهای خدمات مهندسی. پیوست ها شامل منابع و مراجعی برای مستندات قرارداد، فرم های متداول انتخاب مشاورین و پرسشگان (FAQ) می باشد. کتاب MOP45 مرجعی است ساده و روان برای کارفرمایان که متعهد به انجام پروژه های مهندسی هستند و همچنین برای مشاورین که متعهد به ارائه خدمات مهندسی می باشند.

  . . .

لطفاً برای استفاده از این مطلب عضو ویژه و نقره ای سایت گردید.

سیویلی عضویت ویژه

به کانال تلگرام سایت ما بپیوندید