خانه نویسندگان مطالب توسط علی درخشان

علی درخشان

946 مطالب 125 دیدگاه‌ها
دانلود مجموعه ویدیوی آموزش تهیه گزارش مکانیک خاک و ژئوتکنیک بر اساس آزمابیشهای صحرایی

مجموعه ویدیوی آموزش تهیه گزارش مکانیک خاک و ژئوتکنیک بر اساس آزمابیشهای صحرایی

0
دانلود مجموعه ویدیوی آموزش تهیه گزارش مکانیک خاک و ژئوتکنیک بر اساس آزمابیشهای صحرایی جزئیات عنوان تهیه گزارش مکانیک خاک و ژئوتکنیک بر اساس آزمابیشهای صحرایی مدت 3 ساعت زبان انگلیسی فرمت MP4 حجم 1.16 GB دانلود مستقیم   دانلود بخش1 دانلود بخش2
مجموعه ویدیوی های حل مسائل تحکیم خاکهای ریزدانه

ویدیوی حل و تشریح مسائل تحکیم خاک های ریزدانه

0
دانلود ویدیوی حل و تشریح مسائل تحکیم خاک های ریزدانه جزئیات عنوان مجموعه ویدیوی های حل مسائل تحکیم خاکهای ریزدانه مدت  3 Hrs زبان انگلیسی فرمت MP4 حجم 1.41 GB دانلود مستقیم دانلود بخش1 دانلود بخش2
دانلود مجموعه کامل آموزش مفاهیم مکانیک خاک برای مهندسین عمران جزئیات

مجموعه کامل آموزش مفاهیم مکانیک خاک برای مهندسین عمران

0
دانلود مجموعه کامل آموزش مفاهیم مکانیک خاک برای مهندسین عمران جزئیات عنوان آموزش مفاهیم مکانیک خاک مدت 4 Hrs زبان انگلیسی فرمت MP4 حجم 2.37 GB دانلود مستقیم   دانلود بخش1 دانلود بخش2
مجموعه ویدیوی آموزش رویت مقدماتی برای مهندسین معمار بر پایه مفاهیم BIM

مجموعه ویدیوی آموزش رویت مقدماتی برای مهندسین معمار بر پایه مفاهیم BIM

دانلود مجموعه ویدیوی آموزش رویت مقدماتی برای مهندسین معمار بر پایه مفاهیم BIM این دوره برای تأمین نیازهای دانشجویان و متخصصانی که در حرفه مدل سازی اطلاعات ساختمان (BI#) مشارکت دارند ، طراحی شده است. این دوره دروازه ای برای...
جموعه ویدیوی آموزش پیشرفته رویت 2020

مجموعه ویدیوی آموزش پیشرفته رویت ۲۰۲۰

دانلود مجموعه ویدیوی آموزش پیشرفته رویت 2020 جزئیات عنوان جموعه ویدیوی آموزش پیشرفته رویت 2020 مدت 10+ ساعت زبان انگلیسی فرمت MP4 حجم 7.23 GB دانلود مستقیم  دانلود بخش2 دانلود بخش1
مجموعه ویدیوی آموزش طراحی آجزای ساختمان فلزی 15 طبقه در نرم افزار CSI ETABS

مجموعه ویدیوی آموزش طراحی آجزای ساختمان فلزی ۱۵ طبقه در نرم افزار CSI ETABS

0
دانلود مجموعه ویدیوی آموزش طراحی آجزای ساختمان فلزی 15 طبقه در نرم افزار CSI ETABS جزئیات عنوان مجموعه ویدیوی آموزش طراحی آجزای ساختمان فلزی 15 طبقه در نرم افزار CSI ETABS مدت 3 ساعت زبان انگلیسی فرمت MP4 حجم  1.56 GB دانلود  مستقیم   دانلود بخش1 دانلود بخش2
آموزش طراحی ساختمان 15 طبقه مسکونی در نرم افزار روبوت استراکچر

مجموعه ویدیوی آموزش طراحی ساختمان ۱۵ طبقه مسکونی در نرم افزار روبوت استراکچر Robot...

0
دانلود مجموعه ویدیوی آموزش طراحی ساختمان 15 طبقه مسکونی در نرم افزار روبوت استراکچر Robot Structural جزئیات عنوان آموزش طراحی ساختمان 15 طبقه مسکونی در نرم افزار روبوت استراکچر مدت 3 ساعت زبان انگلیسی فرمت MP4 حجم 1.66 GB دانلود مستقیم  دانلود بخش1 دانلود بخش2
آموزش مدلسازی و تیه نقشه ساختمان 15 طبقه در نرم افزار رویت

مجموعه ویدیوی آموزش مدلسازی و تیهه نقشه ساختمان ۱۵ طبقه در نرم افزار رویت

0
دانلود مجموعه ویدیوی آموزش مدلسازی و تهیه نقشه ساختمان 15 طبقه در نرم افزار رویت جزئیات عنوان آموزش مدلسازی و تهیه نقشه ساختمان 15 طبقه در نرم افزار رویت مدت 2 ساعت زبان انگلیسی فرمت MP4 حجم 1.37 GB دانلود مستقیم  دانلود بخش1 دانلود بخش2
Novo Tech

مجموعه نرم افزارهای تهیه نتایج آزمایشهای صحرایی و آزمایشگاهی ژئوتکنیک

دانلود مجموعه نرم افزارهای تهیه نتایج آزمایشهای صحرایی و آزمایشگاهی ژئوتکنیک   دانلود بخش 1 دانلود بخش 2
ویدیوی آموزش مرحله بندی و طراحی آپشنال در نرم افزار رویت

ویدیوی آموزش مرحله بندی و طراحی آپشنال در نرم افزار رویت

0
دانلود ویدیوی آموزش مرحله بندی و طراحی آپشنال در نرم افزار رویت جزئیات عنوان ویدیوی آموزش مرحله بندی و طراحی آپشنال در نرم افزار رویت مدت 3:20 ساعت زبان انگلیسی فرمت MP4 حجم 978 MB دانلود مستقیم   دانلود بخش 1 دانلود بخش 2