دانلود بزرگترین مجموعه کتابخانه مجازی مهندسی عمران

بزرگترین مجموعه کتابخانه مجازی مهندسی عمران

ویژه 1-  کتابخانه مجازی تحلیل و طراحی سازه مهندسی عمران ویرایش 2020   عنوان  کتابخانه تحلیل و طراحی سازه مهندسی عمران ویرایش 2020 تعداد کتاب +1542 زبان انگلیسی فرمت PDF | EPUB | DJVY | HTML حجم  30 GB دانلود مستقیم   دانلود بخش 1 دانلود بخش 2 دانلود بخش 3 دانلود بخش 4 دانلود...
دانلود کتاب مدیریت مسائل زیست محیطی در پروژه های اجرایی بزرگ

کتاب مدیریت مسائل زیست محیطی در پروژه های اجرایی بزرگ

دانلود کتاب مدیریت مسائل زیست محیطی در پروژه های اجرایی بزرگ این کتاب به مباحث مدیریت زیست محیطی و مدیریت پروژه در ارتباط با چالش ها و مشکلات زیست محیطی مطرح در ساخت یک پروژه بوجود میآید می پردازد.این کتاب با...
دانلود مجموعه کتابخانه مجازی مهندسی محیط زیست

مجموعه کتابخانه مجازی مهندسی محیط زیست

دانلود مجموعه کتابخانه مجازی مهندسی محیط زیست کتابخانه حاضر مجموعه از کتابهای تئوری، راهنماها، آیین نامه ها و کتابهای اجرایی در زمینه محیط  زیست، آلودگی، تصفیه، پاک سازی و دفع زباله، ژئوتکنیک زیست محیطی و  ... تحت 206 عنوان کتاب به شرح ذیل می...
دانلود کتاب مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی روش توسعه کم اثر

کتاب مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی روش توسعه کم اثر

دانلود کتاب مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی روش توسعه کم اثر International Low Impact Development Conference 2015 دانلود کتاب
کتاب هیدرولوژی و تغییرات جهانی زیست محیطی

کتاب هیدرولوژی و تغییرات جهانی زیست محیطی

کتاب هیدرولوژی و تغییرات جهانی زیست محیطی Hydrology and Global Environmental Change دانلود کتاب
دانلود کتاب مصالح نوین و طراحی برای زیرساخت های حمل و نقل پایدار

کتاب مصالح نوین و طراحی برای زیرساخت های حمل و نقل پایدار

دانلود کتاب مصالح نوین و طراحی برای زیرساخت های حمل و نقل پایدار Innovative Materials and Design for Sustainable Transportation Infrastructure   دانلود کتاب
دانلود کتاب تکنولوژی روش توسعه کم اثر : روش های طراحی و نمونه های واقعی

کتاب تکنولوژی روش توسعه کم اثر : روش های طراحی و نمونه های واقعی

دانلود کتاب تکنولوژی روش توسعه کم اثر : روش های طراحی و نمونه های واقعی Low Impact Development Technology: Design Methods and Case Studies دانلود کتاب