دانلود فایل اکسل تعیین ظرفیت باربری خاک و شمع ها

فایل اکسل تعیین ظرفیت باربری خاک و شمع ها

0
دانلود فایل اکسل تعیین ظرفیت باربری خاک و شمع ها ظرفیت باربری شمع ها
دانلود ویدیوی آموزش تحلیل تاریخچه زمانی ساختمان 10 طبقه فولادی در نرم افزار SAP2000

ویدیوی آموزش تحلیل تاریخچه زمانی ساختمان ۱۰ طبقه فولادی در نرم افزار SAP2000

0
دانلود ویدیوی آموزش تحلیل تاریخچه زمانی ساختمان 10 طبقه فولادی در نرم افزار SAP2000 جزئیات عنوان ویدیوی آموزش تحلیل تاریخچه زمانی ساختمان 10 طبقه فولادی در نرم افزار SAP2000 مدت 18 دقیقه زبان انگلیسی فرمت MP4 حجم 54 MB دانلود مستقیم دانلود
اجرای پی با شمع (پی های عمیق)

اجرای پی با شمع (پی های عمیق)

1
اجرای پی با شمع (پی های عمیق) شمع اساساً یک استوانه طولانی (یا مقاطعی با اشکال دیگر) از مصالحی با مقاومت بالا، از جمله بتن می باشد که در خاک رانده و یا در آن اجرا می شود تا به...
دانلود فایل اکسل محاسبه طول مهاری آرماتور مطابق ACI318-14

فایل اکسل محاسبه طول مهاری آرماتور مطابق ACI318-14

0
دانلود فایل اکسل محاسبه طول مهاری آرماتور مطابق ACI318-14 فایل اکسل پیوست مربوط به محاسبه طول مهاری آرماتور در کشش، فشار، طول وصله و قلاب 90 درجه می باشد تمامی شرایط نظیر قطر آرماتور، ضخامت کاور، اندود آرماتور، وضعیت آرماتور،...
دانلود فایل اکسل محاسبه ظرفیت باربری شمع ها با استفاده از طلاعات لاگ گمانه

فایل اکسل محاسبه ظرفیت باربری شمع ها با استفاده از اطلاعات لاگ گمانه

0
دانلود فایل اکسل محاسبه ظرفیت باربری شمع ها با استفاده از اطلاعات لاگ گمانه  دانلود
دانلود فایل اکسل طراحی پی عمیق (شمع های بتنی) مخازن و سیلوها 

فایل اکسل طراحی پی عمیق (شمع های بتنی) مخازن و سیلوها

0
دانلود فایل اکسل طراحی پی عمیق (شمع های بتنی) مخازن و سیلوها دانلود

فایل اکسل طراحی محاسبه ظرفیت باربری شمع های درجاریز بتنی مطابق لاگ گمانه ژئوتکنیک

0
دانلود فایل اکسل طراحی محاسبه ظرفیت باربری شمع های درجاریز بتنی مطابق لاگ گمانه ژئوتکنیک دانلود فایل اکسل طراحی پی عمیق (شمع های بتنی) مخازن و سیلوها
دانلود فایل اکسل آنالیز و طراحی شمع های کوتاه بعنوان سیستم شمع های سکانتی جهت پایدار سازی گود ها و ترانشه ها

فایل اکسل آنالیز و طراحی شمع های کوتاه بعنوان سیستم شمع های سکانتی جهت...

0
دانلود فایل اکسل آنالیز و طراحی شمع های کوتاه بعنوان سیستم شمع های سکانتی جهت پایدار سازی گود ها و ترانشه ها  با توجه به سازه نگهبان گود با توجه به نوع خاک و مشخصات گود، می توانیم شمع های...
دانلود فایل اکسل طبقه بندی خاک بر اساس روش یونیفاید و آشتو

فایل اکسل طبقه بندی خاک بر اساس روش یونیفاید و آشتو

0
دانلود فایل اکسل طبقه بندی خاک بر اساس روش یونیفاید و آشتو دانلود فایل اکسل طبقه بندی خاک بر اساس روش یونیفاید و آشتو بر اساس اطلاعات آزمایش دانه بندی (در صد عبوری از الک)و حدود اتر برگ خاک اکسل طبقه بندی...
دانلود فایل اکسل محاسبه اصلاح خاک به روش جت گروتینگ

فایل اکسل محاسبه اصلاح خاک به روش جت گروتینگ

0
دانلود فایل اکسل محاسبه اصلاح خاک به روش جت گروتینگ جت گروتینگ  دانلود