مدلسازی درزه و شکاف در سنگ بوسیله FLAC و UDEC

0
مدلسازی درزه و شکاف در سنگ FLAC  و UDEC یکی از برترین بسته های نرم افزاری مدلسازی سنگ می باشند. UDEC دارای قابلیت مدلسازی بلوکهای گسسته سنگ می باشد در UDEC با توجه به قابلیت تغییر شکل هر بلوک...

مقدمه ای بر FLAC بر ویرایش ۲۰۱۵

0
کد محاسباتی FLAC 2D ابزار مناسبی برای تحلیل مسائل ژئوتکنیک بر پایه حل صریح تفاضل محدود می باشد. نخستین بار در سال 1986 با توسعه این نرمافزار امکان نصب و اجرای آن بر روی ریز رایانه های ویندوز مایکروسافت فراهم...

نکات مربوط به مدلسازی، تحلیل و طراحی سازه های فولادی به روش LRFD

0
تنظیمات طراحی سازه های فولادی به روش LRFD برای اینکه یک ساز ه به روش LFRD در ایتبس طراحی کنید نیاز به یک سری تنظیمات خاص در این نرم افزار است. تنظیمات طراحی سازه های فولادی به روش LRFD در نرم...

اندرکنش خاک و سازه

0
یکی از عوامل مهم و موثر در نیروها ، جابجایی ها و عملکرد سازه، اندرکنش لرزه ای خاک و سازه می باشد. تأثیراتی که اندرکنش خاک سازه ایجاد میکند، به دو اثر اندرکنش سینماتیکی و اثراندرکنش اینرسی تقسیم بندی می شوند. هنگامی...

آنالیز تیر یک دهانه تحت بار متحرک ترافیکی

0
فایل اکسل ترسیم نمودار خمش - برش - تغییر شکل تیر یک دهانه با شرایط تکیه گاهی مختلف تحت بارهای نقطه ای مختلف متحرک قابل استفاده جهت آنالیز و طراحی پلها، روسازی و آبراهه می باشد. آنالیز تحت بار متحرک

بومی سازی فایل اکسل

بومی سازی فایل اکسل با یک جستجو ساده در فضای اینترنت در می یابیم که فایلهای اکسل محاسباتی مفید و جامع در زمینه های مختلف مهندسی عمران جهت آنالیز، طراحی و کنترل وجود دارد بسیاری از این فایلها قابل دانلود...