Home Tags حد خمیری

Tag: حد خمیری

دانلود ویدیوی تشریح و آموزش مفاهیم آزمایش حدود اتربرگ (حدروانی-حد خمیری- نشانه خمیری)

ویدیوی تشریح و آموزش مفاهیم آزمایش حدود اتربرگ (حدروانی-حد خمیری- نشانه خمیری)

0
دانلود ویدیوی تشریح و آموزش مفاهیم آزمایش حدود اتربرگ (حدروانی-حد خمیری- نشانه خمیری) جرئیات  زبان  انگلیسی  مدت  10 دقیقه  فرمت   MP4  حجم   20 Mb  دانلود