خانه برچسب‌ها حسن انجام کار

برچسب: حسن انجام کار

ماده ۳۴ و ۳۵ شرایط عمومی پیمان

ماده 34 . تضمین انجام تعهدات موقع امضای پیمان ، برای تضمین انجام تعهدات ناشی از آن ، پیمانکار باید ضمانتنامه ای معادل 5 درصد مبلغ اولیه پیمان ، صادر شده از طرف بانک مورد...