خانه برچسب‌ها حل مساله

برچسب: حل مساله

طراحی گام به گام دال بتنی

دال بتنی و طراحی گام به گام آن

دال های بتنی اعضای سازه ای مهمی هستند که اغلب، سطوح افقی مورد نیاز در بنا را فراهم می کنند. در این متن سعی بر آن است که ضمن آشنایی عزیزان با این عضو سازه ای و انواع آن، طراحی گام به گام آن را بر اساس ضوابط آیین نامه ACI با حل یک نمونه مساله بازگو نماییم.