Home Tags ویدیوی آموزشی

Tag: ویدیوی آموزشی

طراحی بیلبورد تبلیغاتی فلزی با استفاده نرم افزار Robot Structural

ویدیوی آموزش طراحی بیلبورد تبلیغاتی فلزی با استفاده نرم افزار Robot Structural

0
دانلود ویدیوی آموزش طراحی بیلبورد تبلیغاتی فلزی با استفاده نرم افزار Robot Structural جزئیات عنوان طراحی بیلبورد تبلیغاتی فلزی با استفاده نرم افزار Robot Structural مدت 26 دقیقه زبان انگیلسی فرمت MP4 حجم 85 MB دانلود مستقیم دانلود
دانلود ویدیوی آموزش طراحی پی گسترده در نرم افزار Ram Concept

ویدیوی آموزش طراحی پی گسترده در نرم افزار Ram Concept

0
دانلود ویدیوی آموزش طراحی پی گسترده در نرم افزار Ram Concept عنوان طراحی پی گسترده  مدت 30 دقیقه زبان انگلیسی فرمت MP4 حجم 60 MB دانلود
دانلود ویدیوی آموزشی طراحی اتصالات در نرم افزار ETABS

ویدیوی آموزشی طراحی اتصالات در نرم افزار ETABS

0
دانلود ویدیوی آموزشی طراحی اتصالات در نرم افزار ETABS دانلود
دانلود ویدیوی آموزشی طبقه بندی بتن از منظر مقاومت فشاری

ویدیوی آموزشی طبقه بندی بتن از منظر مقاومت فشاری

0
دانلود ویدیوی آموزشی طبقه بندی بتن از منظر مقاومت فشاری جزئیات  زبان   انگلیسی  مدت   15 دقیقه  فرمت   MP4  حجم   65 Mb دانلود
دانلود ویدیوی آموزشی مدلسازی سازه جایگاه بنزین در نرم افزار 

ویدیوی آموزشی مدلسازی سازه جایگاه بنزین در نرم افزار Tekla Structures 2017

0
دانلود ویدیوی آموزشی مدلسازی سازه جایگاه بنزین در نرم افزار Tekla Structures 2017 جزئیات  زبان   انگلیسی  مدت   3 ساعت  فرمت   MP4  حجم   457 Mb دانلود
دانلود ویدیوی آموزشی مدلسازی پی گسترده در نرم افزار Robot Structure 2019

ویدیوی آموزشی مدلسازی پی گسترده در نرم افزار Robot Structure 2019

0
دانلود ویدیوی آموزشی مدلسازی پی گسترده در نرم افزار Robot Structure 2019 جزئیات  زبان   انگلیسی  مدت   45 دقیقه  فرمت   MP4  حجم   60 Mb دانلود 1 دانلود 2
دانلود ویدیوی آموزشی اصول و مبانی طراحی دال های بتنی

ویدیوی آموزشی اصول و مبانی طراحی دال پلهای بتنی

0
دانلود ویدیوی آموزشی اصول و مبانی طراحی دال پلهای بتنی جزئیات  زبان   انگلیسی  مدت   2 ساعت  فرمت   MP4  حجم   320 Mb  دانلود
دانلود, ویدیوی آموزشی, طراحی مخزن فلزی, نرم افزار ,SCIA Engineer

ویدیوی آموزشی طراحی مخزن فلزی در نرم افزار SCIA Engineer

0
دانلود ویدیوی آموزشی طراحی مخزن فلزی در نرم افزار SCIA Engineer جزئیات  زبان  انگلیسی  مدت  45 دقیقه  فرمت   MP4  حجم   200 Mb  دانلود
ویدیوی آموزشی طراحی سوله در نرم افزار Tekla Structural Designer 2018

ویدیوی آموزشی طراحی سوله در نرم افزار Tekla Structural Designer 2018

0
دانلود ویدیوی آموزشی طراحی سوله در نرم افزار Tekla Structural Designer 2018 جزئیات  زبان  انگلیسی  مدت  40 دقیقه  فرمت   MP4  حجم   140 Mb  دانلود
دانلود ویدیوی آموزشی مدلسازی و تحلیل حفاری تونل در سنگ در نرم افزار Plaxis

ویدیوی آموزشی مدلسازی و تحلیل حفاری تونل در سنگ در نرم افزار Plaxis

0
دانلود ویدیوی آموزشی مدلسازی و تحلیل حفاری تونل در سنگ در نرم افزار Plaxis جزئیات  زبان  انگلیسی  مدت  50 دقیقه  فرمت   MP4  حجم   120 Mb دانلود