ویدیوی معرفی سامانه پایش و سنجش زلزله کشور ژاپن

0
دانلود ویدیوی معرفی سامانه پایش و سنجش زلزله کشور ژاپن جزئیات عنوان ویدیوی معرفی سامانه پایش و سنجش زلزله کشور ژاپن مدت 54 دقیقه زبان انگلیسی فرمت MP4 حجم  379 MB دانلود  مستقیم   دانلود
ویدیوی معرفی امکانات جدید نرم افزار تکلا Tekla در مدلسازی ساخت و جوشکاری اعضای فولاد

ویدیوی معرفی امکانات جدید نرم افزار تکلا Tekla در مدلسازی ساخت و جوشکاری اعضای...

0
دانلود ویدیوی معرفی امکانات جدید نرم افزار تکلا Tekla در مدلسازی ساخت و جوشکاری اعضای فولادی Details عنوان ویدیوی معرفی امکانات جدید نرم افزار تکلا Tekla در مدلسازی ساخت و جوشکاری اعضای فولاد مدت 60 دقیقه زبان انگلیسی فرمت MP4 حجم 614 MB دانلود مستقیم   دانلود
دانلود فایل اکسل طراحی و کنترل اتصال پیچی اعضای مهاربندی با مقاطع نبشی به ورق تحت بار محوری 

فایل اکسل طراحی و کنترل اتصال پیچی اعضای مهاربندی با مقاطع نبشی به ورق...

0
دانلود فایل اکسل طراحی و کنترل اتصال پیچی اعضای مهاربندی با مقاطع نبشی به ورق تحت بار محوری دانلود
ویدیوی آموزش طراحی پایه ستون فلزی با خمش دو محوره در نرم افزار ASDIP STEEL

ویدیوی آموزش طراحی پایه ستون فلزی با خمش دو محوره در نرم افزار ASDIP...

0
دانلود آموزش طراحی پایه ستون فلزی با خمش دو محوره در نرم افزار ASDIP STEEL Details عنوان دانلود آموزش طراحی پایه ستون فلزی با خمش دو محوره در نرم افزار ASDIP STEE مدت 9 دقیقه زبان انگلیسی فرمت MP4 حجم  27 MB دانلود مستقیم Download Links دانلود
یدیوی آموزش مدلسازی و کنترل پایداری ترانشه های بزرگ در نرم افزار Rocscience Slide3 جهت سد سازی و معادن

ویدیوی آموزش مدلسازی و کنترل پایداری ترانشه های بزرگ در نرم افزار Rocscience Slide3...

0
دانلود ویدیوی آموزش مدلسازی و کنترل پایداری ترانشه های بزرگ در نرم افزار Rocscience Slide3 جهت سد سازی و معادن جزئیات عنوان یدیوی آموزش مدلسازی و کنترل پایداری ترانشه های بزرگ در نرم افزار Rocscience Slide3 جهت سد سازی و معادن مدت 54 دانلود زبان انگلیسی فرمت MP4 حجم  148 MB دانلود  مستقیم   دانلود...
طراحی و مدلسازی اتصالات سازه فلزی در نرم افزار Idea Statica با استفاده از نتایج تحلیل سازه نرم افزار SAP2000

ویدیوی آموزش طراحی و مدلسازی اتصالات سازه فلزی در نرم افزار Idea Statica با...

0
دانلود ویدیوی آموزش طراحی و مدلسازی اتصالات سازه فلزی در نرم افزار Idea Statica با استفاده از نتایج تحلیل سازه نرم افزار SAP2000 جزئیات عنوان طراحی و مدلسازی اتصالات سازه فلزی در نرم افزار Idea Statica با استفاده از نتایج تحلیل سازه...
ویدیوی آموزش طراحی اتصالات خرپا در نرم افزار IDEA StatiCa

ویدیوی آموزش طراحی اتصالات خرپا در نرم افزار IDEA StatiCa

0
دانلود ویدیوی آموزش طراحی اتصالات خرپا در نرم افزار IDEA StatiCa جزئیات عنوان ویدیوی آموزش طراحی اتصالات خرپا در نرم افزار IDEA StatiCa مدت 18 دقیقه زبان انگلیسی فرمت MP4 حجم 43 MB دانلود مستقیم دانلود
آموزش مدلسازی و طراحی ساختمان فلزی با مهاربند ضربدری در نرم افزار SAP2000

ویدیوی آموزش مدلسازی و طراحی ساختمان فلزی با مهاربند ضربدری در نرم افزار SAP2000

0
دانلود ویدیوی آموزش مدلسازی و طراحی ساختمان فلزی با مهاربند ضربدری در نرم افزار SAP2000 جزئیات عنوان آموزش مدلسازی و طراحی ساختمان فلزی با مهاربند ضربدری در نرم افزار SAP2000 مدت 45 دقیقه زبان انگلیسی فرمت MP4 حجم 210 MB دانلود مستقیم  دانلود بخش 1 دانلود بخش 2
دانلود ویدیوی آموزش تحلیل تاریخچه زمانی ساختمان 10 طبقه فولادی در نرم افزار SAP2000

ویدیوی آموزش تحلیل تاریخچه زمانی ساختمان ۱۰ طبقه فولادی در نرم افزار SAP2000

0
دانلود ویدیوی آموزش تحلیل تاریخچه زمانی ساختمان 10 طبقه فولادی در نرم افزار SAP2000 جزئیات عنوان ویدیوی آموزش تحلیل تاریخچه زمانی ساختمان 10 طبقه فولادی در نرم افزار SAP2000 مدت 18 دقیقه زبان انگلیسی فرمت MP4 حجم 54 MB دانلود مستقیم دانلود
مجموعه آموزش ویدیوی جامع نرم افزار ترسیم نقشه AutoCAD 2022

مجموعه آموزش ویدیوی جامع نرم افزار ترسیم نقشه AutoCAD 2022

0
دانلود مجموعه آموزش ویدیوی جامع نرم افزار ترسیم نقشه AutoCAD 2022 AutoCAD 2022 نرم افزار قدرتمند است که برای ایجاد طرح ها و نقشه های دقیق دو بعدی و سه بعدی استفاده می شود. در این دوره ، مدرسShaun Bryant...