دانلود کتاب طراحی سازه های فولادی انتقالی مشبک (لتیس Lattice)

کتاب طراحی سازه های فولادی انتقالی مشبک (لتیس Lattice)

دانلود کتاب طراحی سازه های فولادی انتقالی مشبک (لتیس Lattice) Design of Latticed Steel Transmission Structures: Standard ASCE/SEI 10-15 دانلود کتاب
کتاب AASHTO مشخصات طراحی پل به روش LRFD

کتاب AASHTO طراحی پل به روش LRFD

کتاب AASHTO  مشخصات طراحی پل به روش LRFD AASHTO LRFD Bridge Design Specifications, 7th Edition کتاب مشخصات طرحی پلهای به روش LRFD توسط موسسه AASHTO جهت طراحی، ارزیابی، تعمیر و علاج بخشی پلها ارائه شده است. این نسخه کتاب شامل بخشهای...