فایل اتوکد نقشه جزئیات اتصالات فولادی جوشی و پیچی تیر به...

0
دانلود فایل اتوکد نقشه جزئیات اتصالات فولادی جوشی و پیچی تیر به ستون دانلود

فایل اتوکد نقشه سایبان فلزی پارکینگ

0
دانلود فایل اتوکد نقشه سایبان فلزی پارکینگ دانلود

فایل اتوکد نقشه جزئیات آرماتور گذاری دیوار حائل بتنی

0
دانلود فایل اتوکد نقشه جزئیات آرماتور گذاری دیوار حائل بتنی دانلود

فایل اتوکد نقشه جزئیات شمع در پل های بتنی

0
دانلود فایل اتوکد نقشه جزئیات شمع در پل های بتنی دانلود

فایل اتوکد نقشه سقف خرپایی مجموعه ورزشی

0
دانلود فایل اتوکد نقشه سقف خرپایی مجموعه ورزشی دانلود

نقشه اتوکد جزئیات پل فلزی خرپایی

0
دانلود نقشه اتوکد جزئیات پل فلزی خرپایی دانلود

فایل اتوکد نقشه کلاهک گروه شمع های بتنی به همراه جزئیات...

0
دانلود فایل اتوکد نقشه کلاهک گروه شمع های بتنی به همراه جزئیات اتصال به شمع دانلود

فایل اتوکد کامل خرپای فلزی به همراه دیتیل اتصالات

0
دانلود فایل اتوکد کامل خرپای فلزی به همراه دیتیل اتصالات فایل اتوکد نقشه خرپای فلزی به همراه اتصالات و شرایط تکیه گاهی برای اعضای سایت...

فایل اتوکد مخزن بتنی ذخیره آب به همراه ایستگاه پمپاژ

0
دانلود فایل اتوکد مخزن بتنی ذخیره آب به همراه ایستگاه پمپاژ فایل اتوکد مخزن بتنی ذخیره آب به همراه جزئیات اتاق نصب پمپ های جهت...

نقشه اتوکد پدستال بتنی با جزئیات آمارتورها

0
دانلود نقشه اتوکد پدستال بتنی با جزئیات آمارتورها پدستال یک المان بتنی با طول و عرض بیشتر از ستون و صفحه ستون و ارتفاع نسبتا...