دانلود نرم افزار Tekla Structures 2017 SP1

دانلود نرم افزار Tekla Structures 2017 SP1

2
دانلود نرم افزار Tekla Structures 2017 SP1 مدلهایی که توسط نرم افزار Tekla BIM ساخته می شوند، نه تنها دقیق و قابل اعتماد هستند بلکه اطلاعاتی که مربوط به جزئیات اجرایی سازه می باشد همراه با آن به کاربر ارائه...
دانلود نرم افزار WaterGEMS CONNECT Edition 10.00.00.49

نرم افزار WaterGEMS CONNECT Edition 10.00.00.49

دانلود نرم افزار WaterGEMS CONNECT Edition مجموعه Benltey شرکت پیشرو در ارائه نرم افزارهای جامع مهندسی اقدام به انتشار نرم افزار WaterGEMS CONNECT Edition 10.00.00.49 نموده است. این نرم افزار ابزاری قدرتمند در تحلیل و بررسی مدلسازی هیدرولیک سیستم های توزیع آب...