راهنمای طراحی ساختمانهای فولادی AISC ویرایش 13

راهنمای طراحی ساختمانهای فولادی AISC ویرایش ۱۳

0
دانلود مجموعه راهنمای طراحی ساختمانهای فولادی AISC ویرایش 13 این راهنمای  AISC جایگزین راهنمای طراحی ASD ویرایش  9 و راهنمای طراحی LRFD ویرایش 3 است . در حقیقت این مجموعه شامل هر دو روش طراحی سازه های فولادی یعنی روش تنش مجاز...
دیتایل و جزئیات سازه های فلزی بر اساس آیین نامه AISC

دیتایل و جزئیات سازه های فلزی بر اساس آیین نامه AISC

0
دانلود دیتایل و جزئیات سازه های فلزی بر اساس آیین نامه AISC راهنمای جزئیات و مشخصات اجزای فلزی AISC  براساس طراحی LRFD ارائه کننده آموزش ها و توضیحات در ارتباط با سازه های فلزی و اجزای مربوطه می باشد. این...
راهنمای طراحی اجزای فلزی AISC

راهنمای طراحی اجزای فلزی مطابق آیین نامه AISC

0
دانلود مجموعه راهنمای طراحی سازه های فولادی انجمن فولاد آمریکا AISC محتوا: راهنمای طراحی 1: Base Plate and Anchor Rod Design طراحی صفحه ستون و میل مهارهای مربوطه راهنمای طراحی 2: Design of Steel and Composite Beams with Web Openings طراحی تیرهای فولادی و مرکب با بازشو در جان...