تخفیف استثنایی عضویت دو ساله با تخفیف ۷۵ درصد

تخفیف استثنایی عضویت دو ساله با تخفیف 75 درصد بعد از پرداخت عضویت بصورت دستی به دوسال تغییر میکند. کد تخفیف:2years لینک عضویت ویژه  
دانلود فایل اکسل تعیین ظرفیت باربری خاک و شمع ها

فایل اکسل تعیین ظرفیت باربری خاک و شمع ها

دانلود فایل اکسل تعیین ظرفیت باربری خاک و شمع ها ظرفیت باربری شمع ها
دانلود کتاب طراحی شمع و محاسبات سرانگشتی

کتاب طراحی شمع و محاسبات سر انگشتی

دانلود کتاب طراحی شمع و محاسبات سر انگشتی Pile Design and Construction Rules of Thumb, 2nd Edition دانلود کتاب