گزارش تشریح بارگذاری بار باد در نرم افزار SAP2000 و ETABS...

0
دانلود گزارش تشریح بارگذاری بار باد در نرم افزار SAP2000 و ETABS مطابق  AISC7-05 و AISC7-10 و SBC301 جزئیات عنوان بارگذاری بار باد در نرم افزار SAP2000 و...

قابلیت اطمینان تست چکش اشمیت بر روی بتن

0
مقاله  قابلیت اطمینان تست چکش اشمیت بر روی بتن چکش اشمیت یک ابزار تست غیرمخرب بسیار محبوب است و از آن در سرتاسر دنیای مهندسی...

مقاله بررسی اثر نیروی باد بر ساختمانهای بلند

0
دانلود مقاله بررسی اثر نیروی باد بر ساختمانهای بلند روش ساده شبه استاتیکی تحلیل بار باد، که به طور عمومی برای طراحی سازه‌های بلند مرتبه متوسط...

تفاوت های نیروهای جانبی زلزله و باد

0
دانلود تفاوت های نیروهای جانبی زلزله و باد دانلود

راهنمای طراحی تیرهای عمیق بتنی بر اساس نظریه خمش و بست...

0
دانلود راهنمای طراحی تیرهای عمیق بتنی بر اساس نظریه خمش و بست و بند عنوان طراحی تیرهای عمیق بتنی مطابق نظریه بست و بند و خمش صفحات 14 فرمت DOCX حجم 5 MB دانلود...

راهنمای طراحی تیرهای عمیق بتنی

0
دانلود راهنمای طراحی تیرهای عمیق بتنی عنوان طراحی تیرهای عمیق بتنی صفحات 10 فرمت PDF حجم 3 MB دانلود

راهنمای طراحی میل مهار مطابق آیین نامه ACI 318-14

0
دانلود راهنمای طراحی میل مهار مطابق آیین نامه ACI 318-14  دانلود

مقاله کاربردی در مورد نکات طراحی کلاهک شمع های بتنی

0
دانلود مقاله کاربردی در مورد نکات طراحی کلاهک شمع های بتنی  دانلود

طراحی دالهای وافلی

0
دانلود گزارش طراحی دالهای وافلی  دانلود

گزارش مفید جهت طراحی تیرهای بتنی عمیق

0
دانلود گزارش مفید جهت طراحی تیرهای بتنی عمیق  دانلود