راهنمای طراحی میل مهار مطابق آیین نامه ACI 318-14

دانلود راهنمای طراحی میل مهار مطابق آیین نامه ACI 318-14  دانلود

مقاله کاربردی در مورد نکات طراحی کلاهک شمع های بتنی

دانلود مقاله کاربردی در مورد نکات طراحی کلاهک شمع های بتنی  دانلود

طراحی دالهای وافلی

دانلود گزارش طراحی دالهای وافلی  دانلود

گزارش مفید جهت طراحی تیرهای بتنی عمیق

دانلود گزارش مفید جهت طراحی تیرهای بتنی عمیق  دانلود

گزارش تحلیل لرزه ای پل ها (روش ساده)

دانلود گزارش تحلیل لرزه ای پل ها (روش ساده)  دانلود

راهنمای طراحی سازه دراپ در رودخانه و کانال

دانلود راهنمای طراحی سازه دراپ در رودخانه و کانال  دانلود  

راهنمای مدلسازی دیوارهای میراگر ویسکوز در نرم افزارهای SAP2000, ETABS, PERFORM...

راهنمای مدلسازی دیوارهای میراگر ویسکوز در نرم افزارهای SAP2000, ETABS, PERFORM 3D این کتابچه راهنمایی هایی را برای استفاده از VWD  سیستم های جداسازی پویا...

گزارش اثر آرماتورهای خمشی و برشی بر مقاومت پانچ دال های...

دانلود گزارش اثر آرماتورهای خمشی و برشی بر مقاومت پانچ دال های تخت  دانلود فایل اکسل محاسبه و کنترل برش پانچ برای مقاطع دارای آرماتور برشی پانچ برش...

راهنمای نرم افزار MSTower طراحی دکل به همراه مثال اجرایی

دانلود راهنمای نرم افزار MSTower طراحی دکل به همراه مثال اجرایی  دانلود  دانلود  

مجموعه آموزش ها، مستندات محاسبات و اجرای سوله

دانلود مجموعه آموزش ها، مستندات محاسبات و اجرای سوله فایل اکسل محاسبه بار برف سوله  دانلود فایل اکسل طراحی لاپه سوله  دانلود فایل اکسل محاسبه بار باد  دانلود چک لیست های اجرای...

مطالب تصادفی