دانلود نمونه دفترچه محاسبات طراحی پل بتنی با دهانه 120 متر دانلود
دانلود گزارش مدلسازی و تحلیل ساختمان بلند مرتبه (برج) در نرم افزار Etabs جزئیات عنوان مدلسازی و تحلیل ساختمان بلند مرتبه (برج) در نرم افزار Etabs تعداد صفحات 74 فرمت PDF حجم 12 MB دانلود  مستقیم   دانلود
دانلود گزارش تشریح بارگذاری بار باد در نرم افزار SAP2000 و ETABS مطابق  AISC7-05 و AISC7-10 و SBC301 جزئیات عنوان بارگذاری بار باد در نرم افزار SAP2000 و ETABS تعداد صفحات 23 فرمت PDF حجم 3 MB دانلود  مستقیم دانلود
دانلود نمونه گزارش طراحی فنداسیون دکل های مخابرات جزئیات نام نمونه گزارش طراحی فنداسیون دکل های مخابرات تعداد صفحات 48 فرمت PDF حجم 8 MB دانلود
دانلود راهنمای طراحی تیرهای عمیق بتنی بر اساس نظریه خمش و بست و بند عنوان طراحی تیرهای عمیق بتنی مطابق نظریه بست و بند و خمش صفحات 14 فرمت DOCX حجم 5 MB دانلود
دانلود راهنمای طراحی تیرهای عمیق بتنی عنوان طراحی تیرهای عمیق بتنی صفحات 10 فرمت PDF حجم 3 MB دانلود
دانلود راهنمای طراحی سازه های عمرانی بکمک نرم افزارهای طراحی عنوان طراحی سازه های مهندسی عمران Pages - Format PDF Size 43 MB دانلود
دانلود راهنمای طراحی و جزئیات آرماتور گذاری اعضای بتنی مطابق آیین نامه ACI عنوان راهنمای آرماتورگذاری و جزئیات اعضای بتنی صفحات 345 فرمت PDF حجم 15 MB دانلود
دانلود گزارش طراحی دکل انتقال برق تحت بار دینامیکی باد این گزارش  در زمینه اعمال بارهای دینامیکی به دکل های خطوط انتقال برق تنظیم شده است. دکل های انتقال قوی معمولا در نقاط بحرانی یک خط توزیع با غالبا  با استفاده...
دانلود مقاله کاربردی در مورد نکات طراحی کلاهک شمع های بتنی  دانلود