test
کتاب تحلیل سازه هیلبر

کتاب تحلیل سازه هیبلر ویرایش دهم

دانلود کتاب تحلیل سازه هیبلر ویرایش دهم جزئیات عنوان دانلود کتاب تحلیل سازه هیبلر ویرایش دهم نویسنده Russell C. Hibbeler زبان انگلیسی شابک ISBN-13: 978-1292247137 ISBN-10: 1292247134 حجم 63 MB دانلود مستقیم دانلود
بهترین کتاب برای درک مفاهیم مهندسی پی و ژئوتکنیک Coduto

بهترین کتاب برای درک مفاهیم مهندسی پی و ژئوتکنیک Coduto

دانلود بهترین کتاب برای درک مفاهیم مهندسی پی و ژئوتکنیک Coduto جزئیات عنوان بهترین کتاب برای درک مفاهیم مهندسی پی و ژئوتکنیک Coduto نویسنده Coduto زبان انگلیسی ISBN B01D4F2352 حجم 136 MB دانلود  دانلود دانلود
کاربردهای مکانیک خاک

کتاب مفاهیم و کاربردهای مکانیک خاک و مهندسی پی

دانلود کتاب مفاهیم و کاربردهای مکانیک خاک و مهندسی پی جزئیات عنوان کتاب مفاهیم و کاربردهای مکانیک خاک و مهندسی پی نویسنده Nagaratnam Sivakugan  زبان انگلیسی شابک ISBN-13: 978-1260468489 ISBN-10: 1260468488 حجم 48 MB دانلود مستقیم   دانلود
دانلود کتاب تعمیر، مرمت و بهسازی پلهای بزرگراه ها

کتاب تعمیر، مرمت و بهسازی پلهای بزرگراه ها

دانلود کتاب تعمیر، مرمت و بهسازی پلهای بزرگراه ها این کتاب دارای 25 مورد نمونه واقعی از پلهای می باشد که با راهکارهای علاج بخشی وضعیت پل مورد مرمت و بهسازی قرار گرفته است از این رو می تواند بعنوان...
دانلود کتاب طراحی بتن مسلح ویرایش هشتم سالمون

کتاب طراحی بتن مسلح ویرایش هشتم سالمون

دانلود کتاب طراحی بتن مسلح ویرایش هشتم سالمون دانلود جزئیات عنوان کتاب طراحی بتن مسلح ویرایش هشتم سالمون نویسنده Chu-Kia Wang , Charles G. Salmon, Charles Salmon, Jose Pincheira  زبان انگلیسی ISBN ISBN-10: 0190269804 ISBN-13: 978-0190269807 حجم 114 MB دانلود مستقیم
کتاب تحلیل لرزه ای عملکرد سدهای بتنی وزنی

کتاب تحلیل لرزه ای عملکرد سدهای بتنی وزنی

دانلود کتاب تحلیل لرزه ای عملکرد سدهای بتنی وزنی جزئیات عنوان کتاب تحلیل لرزه ای عملکرد سدهای بتنی وزنی نویسنده Gaohui Wang , Wenbo Lu, Sherong Zhang زبان انگلیسی شابک ISBN-13: 978-9811561931 ISBN-10: 9811561931 حجم 17 MB دانلود مستقیم دانلود  
دانلود مجموعه دستورالعمل های کارگاهی بتن ACI

مجموعه دستورالعمل های کارگاهی بتن ACI

دانلود مجموعه دستورالعمل های کارگاهی بتن ACI جزئیات عنوان مجموعه دستورالعمل های کارگاهی بتن ACI نویسنده ACI زبان انگلیسی شابک ISBN-10 : 9781942727927 ISBN-13 : 978-1942727927 حجم 123 MB دانلود مستقیم 301-16 Specifications for Structural Concrete 117-10(15) Specifications for Tolerances for Concrete Construction and Materials 117.1R-14 Guide for Tolerance Compatibility in Concrete...
دانلود مجموعه راهنمای بازرسی بتن در اجرا ACI ویرایش 11

مجموعه راهنمای بازرسی بتن در اجرا ACI ویرایش ۱۱

دانلود مجموعه راهنمای بازرسی بتن در اجرا ACI ویرایش 11 جزئیات عنوان مجموعه راهنمای بازرسی بتن در اجرا ACI ویرایش 11 نویسنده The American Concrete Institute ACI زبان انگلیسی شابک ISBN-10: 1641950528 ISBN-13: 978-1641950527 حجم 70 MB دانلود مستقیم  دانلود
کتاب طراحی سازه های بتن آرمه سالمون ویرایش هشتم مطابق ACI 318-14

کتاب طراحی سازه های بتن آرمه سالمون ویرایش هشتم مطابق ACI 318-14

دانلود کتاب طراحی سازه های بتن آرمه سالمون ویرایش هشتم مطابق ACI 318-14 جزئیات عنوان کتاب طراحی سازه های بتن آرمه سالمون ویرایش هشتم مطابق ACI 318-14 نویسندگان Chu-Kia Wang (Author), Charles G. Salmon (Author), Charles Salmon (Author), Jose Pincheira (Author), Gustavo J. Parra-Montesinos...
دانلود آیین نامه طراحی سازه های بتنی ACI 318-19

آیین نامه طراحی سازه های بتنی ACI 318-19

دانلود آیین نامه طراحی سازه های بتنی ACI 318-19 محتوا آیین نامه ACI 318-19 Chapter 1—Genera Chapter 2—Notation and Terminology Chapter 3—Referenced Standards Chapter 4—Structural System Requirements Chapter 5—Loads Chapter 6—Structural Analysis Chapter 7—One-Way Slabs Chapter 8—Two-Way Slabs Chapter...