دانلود ویدیوی آموزش تعیین آرایش آرماتورهای تیر و ستون بتنی در نرم افزار Tekla Structures

ویدیوی آموزش تعیین آرایش آرماتورهای تیر و ستون بتنی در نرم افزار Tekla Structures

دانلود ویدیوی آموزش تعیین آرایش آرماتورهای تیر و ستون بتنی در نرم افزار Tekla Structures جزئیات عنوان آموزش تعیین آرایش آرماتورها در نرم افزار Tekla Structures مدت 30 دقیقه زبان انگلیسی فرمت MP4 حجم 150 MB دانلود  مستقیم دانلود
دانلود ویدیوی آموزش مقدماتی نرم افزار Tekla Structures

ویدیوی آموزش مقدماتی نرم افزار Tekla Structures

دانلود ویدیوی آموزش مقدماتی نرم افزار Tekla Structures جزئیات عنوان ویدیوی آموزش مقدماتی نرم افزار Tekla Structures مدت 10 ساعت زبان انگلیسی فرمت MP4 حجم 1980 MB دانلود  مستقیم دانلود
دانلود ویدیوی تشریح تفاوت المان Shell و Member در نرم افزار Etabs

ویدیوی تشریح اختلاف المان Shell و Member در نرم افزار Etabs

دانلود ویدیوی تشریح تفاوت المان Shell و Member در نرم افزار Etabs جزئیات عنوان تشریح تفاوت المان Shell و Member در نرم افزار Etabs مدت 10 Mins زبان English فرمت MP4 حجم 45 MB دانلود مستقیم   دانلود
دانلود ویدیوی آموزش طراحی آنلاین ورق اتصال در اتصال ساده فولادی مطابق AISC 

ویدیوی آموزش طراحی آنلاین ورق اتصال در اتصال ساده فولادی مطابق AISC

دانلود ویدیوی آموزش طراحی آنلاین ورق اتصال در اتصال ساده فولادی مطابق AISC جزئیات عنوان طراحی ورق اتصال در اتصال ساده فولادی مطابق AISC مدت 10 دقیقه زبان انگلیسی فرمت MP4 حجم 40 MB دانلود مستقیم لینک منبع برنامه تحت وب دانلود
دانلود ویدیوی آموزش طراحی ورق وصله اتصالات فلزی مطابق AISC 

ویدیوی آموزش طراحی ورق وصله اتصالات فلزی مطابق AISC

دانلود ویدیوی آموزش طراحی ورق وصله اتصالات فلزی مطابق AISC جزئیات عنوان طراحی ورق وصله اتصالات فلزی مطابق AISC مدت 10 دقیقه زبان انگلیسی فرمت MP4 حجم 37 MB دانلود  مستقیم لینک سایت برنامه  تحت وب دانلود
دانلود ویدیوی آموزش طراحی آنلاین اتصال زانویی بادبند به ستون مطابق AISC 

ویدیوی آموزش طراحی آنلاین اتصال زانویی بادبند به ستون مطابق AISC

دانلود ویدیوی آموزش طراحی آنلاین اتصال زانویی بادبند به ستون مطابق AISC  اتصال زانویی بادبند به ستون جزئیات عنوان ویدیوی آموزش طراحی آنلاین اتصال زانویی بادبند به ستون مطابق AISC مدت 7 دقیقه زبان انگلیسی فرمت MP4 حجم 35 MB دانلود مستقیم لینک منبع برنامه تحت وب  دانلود
دانلود ویدیوی آموزش طراحی آنلاین اتصال ساده فلزی از طریق ورق جان مطابق AISC 

ویدیوی آموزش طراحی آنلاین اتصال ساده فلزی از طریق ورق جان مطابق AISC

دانلود ویدیوی آموزش طراحی آنلاین اتصال ساده فلزی از طریق ورق جان مطابق AISC جزئیات عنوان طراحی آنلاین اتصال ساده فلزی از طریق ورق جان مطابق AISC مدت 10 دقیقه زبان انگلیسی فرمت MP4 حجم 23 MB دانلود مستقیم منبع لینک برنامه تحت وب دانلود
دانلود ویدیوی آموزش تعیین ظرفیت باربری شمع درجا ریز در نرم افزار Plaxis

ویدیوی آموزش تعیین ظرفیت باربری شمع درجا ریز در نرم افزار Plaxis

دانلود ویدیوی آموزش تعیین ظرفیت باربری شمع درجا ریز در نرم افزار Plaxis جزئیات عنوان تعیین ظرفیت باربری شمع درجا ریز در نرم افزار Plaxis مدت 20 دقیقه زبان انگلیسی فرمت MP4 حجم 30 MB دانلود
دانلود ویدیوی طراحی اتصالات فلزی پیچی در نرم افزار IDEA

ویدیوی طراحی اتصالات فلزی پیچی در نرم افزار IDEA

دانلود ویدیوی طراحی اتصالات فلزی پیچی در نرم افزار IDEA جزئیات عنوان طراحی اتصالات فلزی پیچی در نرم افزار IDEA مدت 50 دقیقه زبان انگلیسی فرمت MP4 حجم 78 MB دانلود
دانلود ویدیوی آموزش مدلسازی سه بعدی ویلا با استفاده از فایل اتوکد در نرم افزار اسکیچاپ (Sketchup)

ویدیوی آموزش مدلسازی سه بعدی ویلا با استفاده از فایل اتوکد در نرم افزار...

دانلود ویدیوی آموزش مدلسازی سه بعدی ویلا با استفاده از فایل اتوکد در نرم افزار اسکیچاپ (Sketchup) جزئیات عنوان مدلسازی سه بعدی ویلا با استفاده از فایل اتوکد در نرم افزار اسکیچاپ مدت 23 Mins زبان انگلیسی فرمت MP4 حجم 115 MB دانلود

مطالب تصادفی