نرم افزار PERFORM 3D

نرم افزار PERFORM 3D به طور معمول طراحی اجزای ساره بر اساس مقاومت اجزا و اعضاء سازه در برابر نیروهای وارده مخصوصا نیروی زلزله با استفاده از آنالیز خطی صورت می پذیرد. اما رفتار سازه در زلزله طرح بصورت غیر...
به کانال تلگرام سایت ما بپیوندید