تحلیل داده های فضایی در نرم افزار QGIS

0
238
دانلود آموزش تحلیل داده های فضایی در نرم افزار QGIS

دانلود آموزش تحلیل داده های فضایی در نرم افزار QGIS
QGIS Spatial Statistics

QGIS یک سیستم اطلاعات جغرافیای مستقل است که به یک نرم افزار برای مشاهده و تجزیه و تحلیل و ویرایش داده های مکانی تبدیل شده است. در این دوره آموزشی به شما نشان خواهیم داد چگونه از QGIS به عنوان یک ابزار برای تحلیل داده های فضایی استفاده نمائید. برنامه های جغرافیایی اغلب پیچیده هستند ؛ با استفاده از QGIS شما میتوانید تعداد زیادی از این پیچیدگی ها را در سطوح مختلف حل نمائید ، با استفاده از QGIS شما میتوانید با ابزار های زیادی که در اختیار شما قرار گرفته است برای نمایش و تجزیه و تحلیل و ویرایش داده های مکانی استفاده نمائید.

گام به گام :

 1. Required Data layer: srtm_41_19.tif and road_34S.shp
 2. Convert Layers to 33S
 3. Vector > Geoprocessing Tools > Convex Hull
 4. Vector > Research Tools > Random points
 5. Save our output in exercise_data/spatial_statistics/ as random_points.shp
 6. Plugins > Analyses > Point sampling tool
 7. Save the output under exercise_data/spatial_statistics/ as random_samples.shp
 8. Vector > Analysis Tools > Basic statistics and use random_samples
 9. Create 03 points random data in distance_points . . .

  لطفاً برای استفاده از این مطلب عضو ویژه و نقره ای سایت گردید.

  سیویلی عضویت ویژه

  به کانال تلگرام سایت ما بپیوندید