دانلود افزونه های Autodesk Revit 2017

0
822
دانلود افزونه های Autodesk Revit 2017

دانلود افزونه های Autodesk Revit 2017

Autodesk Revit 2017 Add-Ins  شامل مجموعه ای از افزونه های قدرتمند برای نرم افزار Autodesk Revit 2017 می باشد که با نصب هریک آن ها، امکان استفاده از سرویس های خاصی را که اتودسک برای  کاربران میسر می سازد.

- AutoDesk Revit 2017 Extensions for Revit 2017
- AutoDesk Batch Print V1 for Revit 2017
- AutoDesk Civil Structures for Revit 2017
- AutoDesk DB Link V1 for Revit 2017
- AutoDesk eTransmit for Revit 2017
- AutoDesk Model Review V1 for Revit 2017
- AutoDesk Revit Extension for Fabrication 2017
- AutoDesk Roombook Areabook Buildingbook 2017 for Revit 2017
- AutoDesk Space Naming Utility for Revit 2017
- AutoDesk Site Designer Extension for Revit 2017
- AutoDesk Site Designer v2 Enhancements for Revit 2017
- AutoDesk Steel Connections for Revit 2017
- AutoDesk Worksharing . . .

لطفاً برای استفاده از این مطلب عضو ویژه و نقره ای سایت گردید.

سیویلی عضویت ویژه

به کانال تلگرام سایت ما بپیوندید