test

در دهه اخیر پایگاههای اینترنتی با رشد و توسعه چشمگیری همراه بوده اند. دسترسی به امکانات این سایت ها در نقاط مختلف دنیا و اعتماد کاربران به انها منجر گردیده بخش بزرگی از تجارت ،آموزش،پژوهش و اطلاع رسانی از طریق این سایتها انجام پذیرد. این پیشرفت های روز افزون در زمینه سایتهای مهندسی خصوصا مهندسی عمران سبب شده است تا وبسایتهای جامع و گوناگونی در بخشهای مختلف مهندسی عمران انتشار یابند.
گستردگی مطالب و موضوعات این رشته باعث شده است تا علیرغم وجود سایتهای مختلف همچنان نیاز به سایت های دیگری در میان علاقه مندان به این رشته به خوبی احساس گردد.

اینجانبان علی درخشان و ایمان نیک سرشت فارغ التحصیل رشته مهندسی عمران در مقطع کارشناسی ارشد تحت گروه مهندسان دفتر فنی در راستای تهیه ی وبسایتی هستیم تا مباحث مرتبط با مهندسی عمران به شکل ساده و دسته بندی شده با تکیه بر موضوعات کاربردی و کمتر مورد توجه قرار گرفته در سایت های دیگر در محیطی عاری از تبلیغات ارائه و به بحث بگذارند.

امید است تا مطالب این سایت برای علاقه مندان و همکاران سودمند و مفید واقع شود