فایل اکسل محاسبه نیروی باد مطابق آیین نامه EC1: EN 1991-1-4:2005

0
143
دانلود فایل اکسل محاسبه نیروی باد مطابق آیین نامه EC1: EN 1991-1-4:2005

دانلود فایل اکسل محاسبه نیروی باد مطابق آیین نامه EC1: EN 1991-1-4:2005
بار باد بعنوان بار جانبی بر سازه ها و ساختمانها در اثر وزش باد اعمال می گردد مقدار نیروی باد بر سازه ها به عواملی متعددی نظیر موقعیت جغرافیایی ساختمان، ارتفاع سازه، مدت جریان باد،سرعت باد و غیره بستگی دارد. بر این اساس آیین نامه ها با در نظر گرفتن این عوامل و بر اساس آزمایشات آزمایشگاهی و مدلسازی های نرم افزار اقدام به ارائه روابط جهت محاسبه این نیرو نموده ند.

فایل زیر نمونه ای از فایل محاسباتی کامل آنالیز بار باد می باشد

  . . .

لطفاً برای استفاده از این مطلب عضو ویژه و نقره ای سایت گردید.

ویژهعضویت

به کانال تلگرام سایت ما بپیوندید