فایل اکسل محاسبه پرلین برای سقف های شیبدار

0
1823
دانلود فایل اکسل محاسبه پرلین برای سقف های شیبدار

دانلود فایل اکسل محاسبه پرلین برای سقف های شیبدار
فایل اکسل حاضر برای طراحی پرلین های Z شکل در سقفهای شیبدار نظیر سوله طراحی شده است. بارگذاری بار باد بر اساس آیین نامه UBC 97 و طراحی مقطع پرلین بر اساس AISI 1996 می باشد.

  . . .

لطفاً برای استفاده از این مطلب عضو ویژه و نقره ای سایت گردید.

سیویلی عضویت ویژه

به کانال تلگرام سایت ما بپیوندید