مجموعه فایلهای اکسل کنترل کارکرد و هزینه ماشین آلات کارگاه

0
8078
دانلود مجموعه فایلهای اکسل کنترل کارکرد و هزینه ماشین آلات کارگاه

دانلود مجموعه فایلهای اکسل کنترل کارکرد و هزینه ماشین آلات کارگاه

ماشین آلات همواره یکی از ارکان مهم در عملیات اجرایی و عمرانی در پروژه ها می باشند. بطوریکه توانایی و قدرت یک پیمانکار به تعداد و نوع ماشین آلات در خدمت آن وابسته است. لذا همواره نگهداری و سرویس ماشین آلات در کارگاه یکی از امور مهم و کلیدی در مدیریت و سرپرستی کارگاه تبدیل شده است. مجموعه حاضر فرم ها و محاسبات مربوط به هزینه ها نگهداری، سرویس و تهمیرات ماشین آلات مختلف در یک کارگاه عمرانی است که منجر به گزارش گیری، کنترل و برنامه ریزی امور مربوط به ماشین آلات و کارگاه می شود.

 •  گزارش کارکرد روزانه ماشین آلات
 • گزارش سالانه کارکرد ماشين آلات کارگاه
 • گزارش ماهانه  کارگاه
 • گزارش هزينه ساليانه نگهداري و تعميرات ماشين آلات کارگاه
 • گزارش هزينه ماهانه سرويس و نگهداري ماشين آلات کارگاه
 • کارکرد ساعتی 
 • آمار ماشین آلات کارگاه
 • ريز هزينه ماهانه ماشين آلات در هر ماه
 • هزينه سوخت
 • فرم تجزيه و تحليل مغايرت ها و روش هاي بهبود
 • فرم تفکيک هزينه ها
 • فرم سرريز روغن ماشين آلات
 • فرم هزينه تعمير وسرويس هردستگاه به صورت مجزا به سرپرستي
 • فهرست شرح هزينه نت ماشين آلات
 • خلاصه مالي و اداري 
 • هزينه نت ماهانه
 • هزينه سالانه ماشين آلات به تفکيک ماه

ویژهعضویت

به کانال تلگرام سایت ما بپیوندید