مجموعه فایل های اکسل محاسبات سازه (طراحی-بارگذاری)

0
197
دانلود مجموعه فایل های اکسل محاسبات سازه (طراحی-بارگذاری)

دانلود مجموعه فایل های اکسل محاسبات سازه (طراحی-بارگذاری)
 

لینک دانلود کمکی از سرورهای داخلی

 

1 بارگذاری سقف برای اعمال بارهای جدید براساس ASCE 41-17، AISC 360-16 و ACI 318-14
2 آنالیز بار باد بر روی سازه های مشبک ASCE 7-16، 10 & 05
3 بارگذاری و محاسبات بار باد سازه های دایره ای بر اساس ASCE 7-16
4 طراحی لرزه ای لوله های فلزی بر اساس ASCE 7-16 و AISI S100
5 بررسی دیافراگم صلب بر اساس IBC 2015/2016 CBC
6 محاسبات  دیافراگم انعطاف پذیر
7 تجزیه و تحلیل قاب دو طبقه با استفاده از روش اجزای محدود
8 تحلیل قابهای بادبندی هم محور (همگرا) با استفاده از روش اجزای محدود
9 محاسبات بار باد بر روی سازه های مشبک پانل های خورشیدی بر اساس ASCE 7-16، 10 & 05
10 محاسبات بار باد تجهیزات مسقر بروی سقف ساختمانها بر اساس ASCE 7-16، 10 & 05
11 ظرفیت محوری المان سقف بر اساس ICBO ER-2078P
12 محاسبه نیروی ستون بر مبنای روش سازگاریتغییر  شکل ستون با استفاده از روش اجزای محدود
13  تجزیه دیوار برشی منقطع با استفاده از روش اجزای محدود
14 محاسبات دیافراگم انعطف پذیر داراب بازشو
15 محاسبات نرده های نگه دارنده بر اساس AISC 360-10 / 16 و ACI 318-14
16 محاسبات نیروهای داخلی دیوار داخلی بر اساس 2015 IBC . . .

لطفاً برای استفاده از این مطلب عضو ویژه و نقره ای سایت گردید.

ویژهعضویت

به کانال تلگرام سایت ما بپیوندید