مجموعه فیلم های آموزش جامع آمادگی آزمون PMP

0
154
دانلود مجموعه ویدوی های آموزش جامع آمادگی آزمون PMP

دانلود مجموعه فیلم های آموزش جامع آمادگی آزمون PMP
این دوره همراه است با:
- تمام منابع مورد نیاز برای امتحان مجوز PMI PMP.
- پوشش کامل راهنمای PMBOK 6th edition
- پوشش کامل فرآیندهای مدیریت پروژه
- یک بحث جامعدر مورد زمینه های دانش مدیریت پروژه
- پوشش فرمول ها، نمودارها و نظریه های مدیریت پروژه
- مواد برای محاسبه شناور برای نمودار پروژه های پیچیده پروژه
- محتوا برای کمک به حفظ فرمولها برای مدیریت ارزش کسب شده
- پوشش کامل برای کمک به شما در مقایسه و کنتراست فرآیندها، زمینه های دانش، نظریه ها، و بهترین شیوه های مدیریت پروژه
- تکالیف کامل و تمرینات کامل

مباحث عبارتند از:
بخش 1: آماده شدن برای انتقال PMP
بخش 2: راهنمای استفاده بیشتر از این دوره
بخش 3: بررسی دامنه های آزمون PMP
بخش 4: راهنمای PMBOK، نسخه ششم
بخش 5: تعریف پایه های مدیریت پروژه
بخش 6: زمینه های مرتبط با مدیریت پروژه
بخش 7: اجزای مدیریت پروژه
بخش 8: محیط پروژه
بخش 9: نقش مدیر پروژه
بخش 10: اجرای مدیریت ادغام پروژه
بخش 11: مدیریت محدوده پروژه
بخش 12: معرفی برنامه مدیریت پروژه
بخش 13: مدیریت هزینه پروژه
بخش 14: مدیریت کیفیت پروژه
بخش 15: معرفی مدیریت منابع پروژه
بخش 16: معرفی مدیریت ارتباطات پروژه
بخش 17: معرفی مدیریت ریسک پروژه
بخش 18: معرفی مدیریت تدارکات پروژه
بخش 19: معرفی مدیریت ذینفع پروژه
بخش 20: کد اصول اخلاقی و حرفه ای PMI
بخش 21: بررسی PMIT Blitz
بخش 22: بسته شدن دوره
جزئیات

 زبان 
ا نگلیسی

 مدت 
 20 ساعت

 فرمت
  MP4

 حجم
  8657 Mb

ویژهعضویت

به کانال تلگرام سایت ما بپیوندید