مجموعه نرم افزارهای طراحی ساختمان اتودسک ۲۰۱۸

0
150
دانلود مجموعه نرم افزارهای طراحی ساختمان اتودسک 2018

دانلود مجموعه نرم افزارهای طراحی ساختمان اتودسک 2018
Autodesk Building Design Suite Premium 2018
مجموعه شامل نرم افزارهای زیر می باشد:
- Autodesk 3dsMax Design
- Autodesk AutoCAD
- Autodesk AutoCAD Architecture
- Autodesk AutoCAD MEP
- Autodesk AutoCAD Raster Design
- Autodesk AutoCAD Structural Detailing
- Autodesk Infraworks
- Autodesk Navisworks Simulate
- Autodesk ReCap
- Autodesk Revit
- Autodesk Showcase . . .

لطفاً برای استفاده از این مطلب عضو ویژه و نقره ای سایت گردید.

سیویلی عضویت ویژه

به کانال تلگرام سایت ما بپیوندید