مجموعه ویدیوی سخنرانی در مورد طراحی و اجرای پل

0
110
مجموعه ویدیوی سخنرانی در مورد طراحی و اجرای پل

دانلود مجموعه ویدیوی سخنرانی در مورد طراحی و اجرای پل

  • طراحی مقاطع پل

جزئیات

 زبان 
 انگلیسی

 مدت 
 45 دقیقه

 فرمت
MP4

 حجم
 117 Mb

- طراحی مشخصات مقاطع شاهتیر و تیر ورق پلها

جزئیات

 زبان 
 انگلیسی

 مدت 
 50 دقیقه

 فرمت
MP4

 حجم
 128 Mb

- خصوصیات مقاطع پل

جزئیات

 زبان 
 انگلیسی

 مدت 
 50 دقیقه

 فرمت
MP4

 حجم
 157 Mb

- الزامات طراحی پل بر اساس AASHTO LRFD

جزئیات

 زبان 
 انگلیسی

 مدت 
 50 دقیقه

 فرمت
  MP4

 حجم
  147 Mb

لطفاً برای استفاده از این مطلب عضو ویژه و نقره ای سایت گردید.

سیویلی عضویت ویژه

به کانال تلگرام سایت ما بپیوندید