کتاب استاندارد طراحی و دستورالعمل ساخت میکروتونل ASCE/CI 36-15

0
240
دانلود کتاب استاندارد طراحی و دستورالعمل ساخت میکرو تونل ASCE/CI 36-15

دانلود کتاب استاندارد طراحی و دستورالعمل ساخت میکروتونل ASCE/CI 36-15
Standard Design and Construction Guidelines for Microtunneling: tandard ASCE/CI 36-15

لطفاً برای استفاده از این مطلب عضو ویژه و نقره ای سایت گردید.

سیویلی عضویت ویژه

به کانال تلگرام سایت ما بپیوندید