کتاب راهنمای باروری ابرها به منظور افزایش باران

0
102
دانلود کتاب راهنمای باروری ابره به منظور افزایش باران

دانلود کتاب راهنمای باروری ابره به منظور افزایش باران
Guidelines for Cloud Seeding to Augment Precipitation

لطفاً برای استفاده از این مطلب عضو ویژه و نقره ای سایت گردید.

سیویلی عضویت ویژه

به کانال تلگرام سایت ما بپیوندید