گزارشی از سیستم های مقاوم سازه ها در برابر بارهای جانبی

0
130
دانلود گزارش سیستم های مقاوم سازه ها در بربر بارهای جانبی

دانلود گزارش سیستم های مقاوم سازه ها در برابر بارهای جانبی

به طور معمول عامل ایجاد بارهای جانبی اصلی، وزش باد و زمین لرزه می باشد. با این وجود بارهای جانبی ممکن است به دلیل فشار جانبی خاک و فشار آب و همچنین در ساختمانهای طره ای و ساختمانهای غیر عادی (دارای بی نظمی) در اثر بارهای ثقلی ایجاد شوند.

ساختمانهای معمول را می توان اینگونه تجسم کرد که شامل صفحات افقی (کف طبقات و بام) و صفحات قائم از جمله دیوارها و قابها می باشند. صفحات افقی المانهای قائم را به هم گره می زنند تا به نوعی به حالت جعبه برسد. به بیانی دیگر، کف طبقات به عنوان دیافراگمهایی عمل می کنند که دیوارها و قابها را در دو تراز به یکدیگر مرتبط می کنند.

رفتار اعضای هر نوع ساختمانی شامل المانهای باربر و المانهای غیر باربر می باشد. توضیح اینکه:

  • سازه باربر اصلی به نوبه خود به المانهای باربر ثقلی که در درجه اول بارهای ثقلی را تحمل می کنند و المانهای مقاوم در برابر بارهای جانبی که در برابر بارهای ثقلی و جانبی مقاومت می کنند و پایداری جانبی ساختمان را تامین می کنند، تقسیم می شوند. برای شرایطی که مهاربندی های جانبی سازه تنها بارهای جانبی را تحمل می کنند و بارهای ثقلی را، به جز وزن خود، تحمل نمی کنند، این بخش را به عنوان سازه ثانویه در نظر می گیرند.
  • سازه غیر باربر شامل دیوارها و تیغه ها و پارتیشن هایی است که سازه را پوشانده و فضا را تقسیم می کنند.
    سازه مقاوم در برابر بارهای جانبی

سازه مقاوم در برابر بارهای جانبی را در یک ساختمان می توان به سیستمهای سازه ­ای افقی و قائم تفکیک کرد. سیستم های سازه ای قائم به طور معمول مانند المان های طره ای قائم بر زمین عمل می کنند (برای توضیح بیشتر می توان دیوار برشی بتنی را از تراز روی پی تا آخرین تراز طبقات مانند یک تیر طره فرض کرد که عمود بر زمین قرار گرفته است). از سیستم های معمول قائم سازه ای، قاب و دیوار برشی می باشد. سیستم های سازه ای افقی، تحت عنوان دیافراگم، در مقابل نیروهای افقی ناشی از باد یا زلزله مقاومت کرده و این نیروها را به سیستم های قائم منتقل می کنند که از این طریق به زمین اعمال شوند. دیافراگم ها شبیه تیرهای بزرگ هستند و به طور معمول مانند تیرهای دو سر ساده بزرگی هستند که بین سیستم های قائم قرار گرفته اند.

لطفاً برای استفاده از این مطلب عضو ویژه و نقره ای سایت گردید.

سیویلی عضویت ویژه

به کانال تلگرام سایت ما بپیوندید