گزارشی در خصوص سازه های کابلی

0
1240
دانلود گزارش سازه های کابلی

دانلود گزارش سازه های کابلی
مقدمه

اکثر سازه های کششی نسبت به سازه های عادی دارای انعطاف بسیار بیشتری هستند. به طور خاص این مورد برای سازه های کوچک و امروزی نیز که تمامی اعضای آنها تحت بارهای محوری قرار دارند صحت دارد. در این نوع سازه ها، اعضا با اتصالات مفصلی (پین شده) به یکدیگر متصل شده و  با اعضای کابلی یا میله ای پایدار می شوند. نه تنها پایین بودن سختی کابلها، بلکه طبیعت قابهای مفصلی، سازه را مستعد تغییر شکل جانبی و قائم می نماید. برای دستیابی به سختی لازم، روشهای ویژه ای در ساخت این نوع سازه ها توسعه یافته است که از آنها می توان به شبکه های فضایی (سازه های فضاکار) و همچنین پیش تنیده ساختن اعضای کششی اشاره کرد. در صورت استفاده از این روشها اعضای کششی قابلیت تحمل شرایط بارگذاری مختلف را خواهند داشت.

سازه های با سقف مهار شده کابلی بدلیل آنکه سبک وزن بوده و طبیعت قابل انعطافی دارند، لذا با توجه به سختی قائم، فشار برکنش باد، پایداری جانبی و اثرات بارهای دینامیکی مستعد شکست هستند؛ از این رو افزونگی[1] می­ بایست در طراحی این سیستمها لحاظ گردد. زمانی که سازه در معرض تغییرات محیطی قرار دارد، اثرات دمایی نیز بحرانی خواهند بود، چرا که تغییر شکل سازه می­ بایست با پوشش سازه[2] (اعم از دیوار، کف، سقف، بازشوها و درها) سازگار باشد. در سازه هایی که به صورت موضعی در معرض این تغییرات محیطی قرار دارند، تغییر شکل نسبی می بایست در سازه مد نظر قرار گیرد؛ در این حالت ممکن است از اتصالات شکاف دار[3] برای آزادسازی جابجایی های ناشی از تغییرات دما استفاده شود.

در سازه های وزنی که در گذشته احداث می گردید، سنگینی ذاتی مصالح ساختمانی، احساس پایداری و محافظت را القا می کرده است. بالعکس، به نظر می رسد سازه های کششی، بی وزن بوده و می تواند در هوا شناور شود! پایداری این گونه سازه ها بسته به کشش و یا پیچشی است که به آنها وارد می شود. این گونه سازه ها دارای هندسه سه بعدی منحنی وار هستند که پوسته آنها تحت پیش کشیدگی می باشد.

سازه سقف با ایده پادگرانشی[4] نیازمند طرح های معماری زیبا می باشند؛ ذکر این نکته حائز اهمیت است که در معماری مدرن، منحنی فضای بیشتری را نسبت به سطوح صاف ایجاد می کند. از این رو معیارهای زیبایی شناختی معماری، ارتباط تنگاتنگی با ساختارهای بیولوژیکی و فرمهای طبیعی دارند. چرا که ساختارهای مولکولی ماکرومولکول های بیولوژیکی ایده های بدیعی را در این زمینه بدست طراح می دهد. البته در خصوص فرمهای پیچیده سازه های غشایی[5] سابقه تاریخی در دست نمی باشد.

سرفصل های گزارش
کابل ها در سازه ها

بادبندی

سازه های بلند مرتبه معلق (ستون های کششی)

سقف های کابلی معلق

غشاهای کششی پیش تنیده و شبکه های کابلی

- بام زینی شکل[6] مهار شده از لبه ها

- بام زینی شکل مهار شده با دکل[7]

- بام زینی شکل مهار شده در ناحیه قوس

سازه های مهار شده کابلی

- تیرهای مهار شده با کابل و کابل های قوسی

- پل های مهار شده با کابل

- سازه های با سقف مهار شده کابلی

سازه های کش بستی (تنسگریتی)

 

 

[1] افزونگی در علوم مهندسی به معنای تکثیر و اضافه کردن المانها و یا مکانیسم هایی است که منجر به بالا رفتن سطح اعتمادپذیری سیستم می شود.

[2] Building . . .

لطفاً برای استفاده از این مطلب عضو ویژه و نقره ای سایت گردید.

سیویلی عضویت ویژه

به کانال تلگرام سایت ما بپیوندید