گزارش تصویری از ساخت ایستگاه و تونل مترو

0
111
دانلود گزارش تصویری از ساخت ایستگاه و تونل مترو

دانلود گزارش تصویری از ساخت ایستگاه و تونل مترو
فیلم شامل توضیحات مختصری از سلخت سیستم مترو با هزینه 204 میلیارد یورو در شهر Dublin است. این مجموعه شامل:

  • تونلها
  • ایستگاههای زیر زمینی
  • سیستم نگهبان
  • مسیرهای دسترسی و سرویس
  • حفاری زیر زمین
  • تولید بنتن و سگمت های تونل
  • کنترل کیفیت بتن و مصالح مصرفی
  • منابع قرضه و دپو
  • برنامه ریزی ترافیک مترو

لطفاً برای استفاده از این مطلب عضو ویژه و نقره ای سایت گردید.

سیویلی عضویت ویژه

به کانال تلگرام سایت ما بپیوندید