دانلود طراحی اتصالات سازه فلزی در نرم افزار IDEA StatiCa بر اساس مدلسازی سازه Autodesk

طراحی اتصالات سازه فلزی در نرم افزار IDEA StatiCa بر اساس مدلسازی سازه Autodesk

دانلود طراحی اتصالات سازه فلزی در نرم افزار IDEA StatiCa بر اساس مدلسازی سازه Autodesk Details عنوان طراحی اتصالات سازه فلزی در نرم افزار IDEA StatiCa بر اساس مدلسازی سازه Autodesk مدت 55 دقیقه زبان انگلیسی فرمت MP4 حجم 149 MB دانلود مستقیم   دانلود
دانلود مجموعه ویدیوی آموزش تهیه گزارش مکانیک خاک و ژئوتکنیک بر اساس آزمابیشهای صحرایی

مجموعه ویدیوی آموزش تهیه گزارش مکانیک خاک و ژئوتکنیک بر اساس آزمابیشهای صحرایی

دانلود مجموعه ویدیوی آموزش تهیه گزارش مکانیک خاک و ژئوتکنیک بر اساس آزمابیشهای صحرایی جزئیات عنوان تهیه گزارش مکانیک خاک و ژئوتکنیک بر اساس آزمابیشهای صحرایی مدت 3 ساعت زبان انگلیسی فرمت MP4 حجم 1.16 GB دانلود مستقیم   دانلود بخش1 دانلود بخش2
مجموعه ویدیوی های حل مسائل تحکیم خاکهای ریزدانه

ویدیوی حل و تشریح مسائل تحکیم خاک های ریزدانه

دانلود ویدیوی حل و تشریح مسائل تحکیم خاک های ریزدانه جزئیات عنوان مجموعه ویدیوی های حل مسائل تحکیم خاکهای ریزدانه مدت  3 Hrs زبان انگلیسی فرمت MP4 حجم 1.41 GB دانلود مستقیم دانلود بخش1 دانلود بخش2
دانلود مجموعه کامل آموزش مفاهیم مکانیک خاک برای مهندسین عمران جزئیات

مجموعه کامل آموزش مفاهیم مکانیک خاک برای مهندسین عمران

دانلود مجموعه کامل آموزش مفاهیم مکانیک خاک برای مهندسین عمران جزئیات عنوان آموزش مفاهیم مکانیک خاک مدت 4 Hrs زبان انگلیسی فرمت MP4 حجم 2.37 GB دانلود مستقیم   دانلود بخش1 دانلود بخش2
دانلود ویدیوی راهکارهای بهبود و بهسازی زمین به منظور کنترل فرونشست و سینک هول

ویدیوی راهکارهای بهبود و بهسازی زمین به منظور کنترل فرونشست و سینک هول

دانلود ویدیوی راهکارهای بهبود و بهسازی زمین به منظور کنترل فرونشست و سینک هول ویدیوی آموزش و درک مفاهیم بهسازی و بهبود خصوصیات خاک و زمین به منظور جلوگیری از فرونشست و ایجاد سینک هول برای کاربران سایت ارائه شده...
دانلود ویدیوی سخنرانی پورفسور Idriss در پاسخ خاک ساختگاه در زلزله از مجموعه کنفرانس کارل ترزاقی

ویدیوی سخنرانی پورفسور Idriss در پاسخ خاک ساختگاه در زلزله

دانلود ویدیوی سخنرانی پورفسور Idriss در پاسخ خاک ساختگاه در زلزله از مجموعه کنفرانس کارل ترزاقی جزئیات عنوان ویدیوی سخنرانی پورفسور Idriss در پاسخ خاک ساختگاه در زلزله مدت 80 دقیقه زبان انگلیسی فرمت MP4 حجم  320 MB دانلود مستقیم دانلود
دانلود ویدیوی سخنرانی AISC طراحی المانهای سازه ای منحنی شکل

ویدیوی سخنرانی AISC طراحی المانهای سازه ای منحنی شکل

دانلود ویدیوی سخنرانی AISC طراحی المانهای سازه ای منحنی شکل جزئیات عنوان سخنرانی AISC طراحی المانهای سازه ای منحنی شکل مدت 90 دقیقه زبان انگلیسی فرمت MP4 حجم  143  MB دانلود مستقیم دانلود
معرفی و تشریح طراحی پل های فولادی

ویدیوی معرفی و تشریح طراحی پل های فولادی

دانلود ویدیوی معرفی و تشریح طراحی پل های فولادی جزئیات عنوان معرفی و تشریح طراحی پل های فولادی مدت 90 دقیقه زبان انگلیسی فرمت MP4 حجم  133 MB دانلود مستقیم دانلود
ویدیوی مقدمه ای در مورد مدیریت قراردادها

ویدیوی مقدمه ای در مورد مدیریت قراردادها

دانلود ویدیوی مقدمه ای در مورد مدیریت قراردادها جزئیات عنوان  مقدمه ای در مورد مدیریت قراردادها مدت 60 دقیقه زبان انگلیسی فرمت MP4 حجم  97 MB دانلود مستقیم دانلود
دانلود ویدیوی معرفی و بررسی اجمالی طراحی مقاطع مرکب فولادی پرشده با بتن

ویدیوی معرفی و بررسی اجمالی طراحی مقاطع مرکب فولادی پرشده با بتن

دانلود ویدیوی معرفی و بررسی اجمالی طراحی مقاطع مرکب فولادی پرشده با بتن جزئیات عنوان معرفی و بررسی اجمالی طراحی مقاطع مرکب فولادی پرشده با بتن مدت 60 دقیقه زبان انگلیسی فرمت MP4 حجم  220 MB دانلود مستقیم دانلود