خانه برچسب‌ها دانلود ویدیوی

برچسب: دانلود ویدیوی

دانلود ویدیوی آموزش مدلسازی و طراحی سازه های فلزی به همراه اتصالات در نرم افزار Autodesk Robot 

ویدیوی آموزش مدلسازی و طراحی سازه های فلزی به همراه اتصالات در نرم افزار...

0
دانلود ویدیوی آموزش مدلسازی و طراحی سازه های فلزی به همراه اتصالات در نرم افزار Autodesk Robot جزئیات عنوان مدلسازی و طراحی سازه های فلزی به همراه اتصالات در نرم افزار Autodesk Robot مدت 3 ساعت زبان انگلیسی فرمت MP4 حجم 1.8 GB دانلود  مستقیم   دانلود بخش 1 دانلود...
دانلود ویدیوی آموزش کامل مدلسازی ساختمان مدرن در نرم افزار Revit

ویدیوی آموزش کامل مدلسازی ساختمان مدرن در نرم افزار Revit

0
دانلود ویدیوی آموزش کامل مدلسازی ساختمان مدرن در نرم افزار Revit جزئیات عنوان انلود ویدیوی آموزش کامل مدلسازی ساختمان مدرن در نرم افزار Revit مدت 61 دقیقه زبان انگلیسی فرمت MP4 حجم 264 MB دانلود مستقیم دانلود  
دانلود ویدیوی آموزش مفاهیم طراحی لرزه ای پل بتنی

ویدیوی آموزش مفاهیم طراحی لرزه ای پل بتنی

0
دانلود ویدیوی آموزش مفاهیم طراحی لرزه ای پل بتنی جزئیات عنوان ویدیوی آموزش مفاهیم طراحی لرزه ای پل بتنی مدت دقیقه زبان انگلیسی فرمت MP4 حجم 149 MB دانلود  مستقیم دانلود
دانلود ویدیوی راهکارهای بهبود و بهسازی زمین به منظور کنترل فرونشست و سینک هول

ویدیوی راهکارهای بهبود و بهسازی زمین به منظور کنترل فرونشست و سینک هول

0
دانلود ویدیوی راهکارهای بهبود و بهسازی زمین به منظور کنترل فرونشست و سینک هول ویدیوی آموزش و درک مفاهیم بهسازی و بهبود خصوصیات خاک و زمین به منظور جلوگیری از فرونشست و ایجاد سینک هول...
دانلود ویدیوی آموزش مدلسازی اندرکنش خاک و سازه در نرم افزار SAP2000

ویدیوی آموزش مدلسازی اندرکنش خاک و سازه در نرم افزار SAP2000

0
دانلود ویدیوی آموزش مدلسازی اندرکنش خاک و سازه در نرم افزار SAP2000 جزئیات عنوان دانلود ویدیوی آموزش مدلسازی اندرکنش خاک و سازه در نرم افزار SAP2000 مدت 17 دقیقه زبان انگلیسی فرمت MP4 حجم  64 MB دانلود  مستقیم دانلود
دانلود ویدیوی سخنرانی پورفسور Idriss در پاسخ خاک ساختگاه در زلزله از مجموعه کنفرانس کارل ترزاقی

ویدیوی سخنرانی پورفسور Idriss در پاسخ خاک ساختگاه در زلزله

0
دانلود ویدیوی سخنرانی پورفسور Idriss در پاسخ خاک ساختگاه در زلزله از مجموعه کنفرانس کارل ترزاقی جزئیات عنوان ویدیوی سخنرانی پورفسور Idriss در پاسخ خاک ساختگاه در زلزله مدت 80 دقیقه زبان انگلیسی فرمت MP4 حجم  320 MB دانلود مستقیم دانلود
دانلود ویدیوی آموزش مدلسازی و تحلیل مخزن آب هوایی در نرم افزار ETABS 

ویدیوی آموزش مدلسازی و تحلیل مخزن آب هوایی در نرم افزار ETABS

0
دانلود ویدیوی آموزش مدلسازی و تحلیل مخزن آب هوایی در نرم افزار ETABS جزئیات عنوان مدلسازی و تحلیل مخزن آب هوایی در نرم افزار ETABS مدت 37 دقیقه زبان انگلیسی فرمت MP4 حجم  92 MB دانلود مستقیم دانلود
دانلود ویدیوی آموزش مختصری در مورد نرم افزار CSI Detail Viewer

ویدیوی آموزش مختصری در مورد نرم افزار CSI Detail Viewer

0
دانلود ویدیوی آموزش مختصری در مورد نرم افزار CSI Detail Viewer نرم افزار کاربردی CSI Detail Viewer توانسته در کنار نرم افزارهای محاسباتی CSI نظیر Etabs و sap2000 امکان نمایش جزئیات طراحی شده را فراهم...
دانلود ویدیوی آموزش مدلسازی پیشرفته هندسه سازه های با اشکال منحنی در نرم افزار Etabs

ویدیوی آموزش مدلسازی پیشرفته هندسه سازه های با اشکال منحنی در نرم افزار Etabs

0
دانلود ویدیوی آموزش مدلسازی پیشرفته هندسه سازه های با اشکال منحنی در نرم افزار Etabs جزئیات عنوان مدلسازی پیشرفته هندسه سازه های با اشکال منحنی در نرم افزار Etabs مدت 33 دقیقه زبان انگلیسی فرمت MP4 حجم  221 MB دانلود مستقیم دانلود
دانلود ویدیوی اثر الیاف و بتن مسلح پر مقاومت در ستونهای HSC تحت بار انفجار

ویدیوی اثر الیاف و بتن مسلح پر مقاومت در ستونهای HSC تحت بار...

0
دانلود ویدیوی اثر الیاف و بتن مسلح پر مقاومت در ستونهای HSC تحت بار انفجار جزئیات عنوان اثر الیاف و بتن مسلح پر مقاومت در ستونهای HSC تحت بار انفجار مدت 20 دقیقه زبان انگلیسی فرمت MP4 حجم  45 MB دانلود مستقیم دانلود