Home Tags زلزله

Tag: زلزله

دانلود ویدیوی آموزش مفاهیم طراحی لرزه ای پل بتنی

ویدیوی آموزش مفاهیم طراحی لرزه ای پل بتنی

0
دانلود ویدیوی آموزش مفاهیم طراحی لرزه ای پل بتنی جزئیات عنوان ویدیوی آموزش مفاهیم طراحی لرزه ای پل بتنی مدت دقیقه زبان انگلیسی فرمت MP4 حجم 149 MB دانلود  مستقیم دانلود
دانلود تفاوت های نیروهای جانبی زلزله و باد

تفاوت های نیروهای جانبی زلزله و باد

دانلود تفاوت های نیروهای جانبی زلزله و باد دانلود
دانلود ویدیوی تشریح مفاهیم ژئوتکنیک لرزه ای

ویدیوی تشریح مفاهیم ژئوتکنیک لرزه ای

0
دانلود ویدیوی تشریح مفاهیم ژئوتکنیک لرزه ای جزئیات  زبان  انگلیسی  مدت  40 دقیقه  فرمت   MP4  حجم   87 Mb دانلود 
دانلود ویدیوی تشریح مفاهیم میرایی زمین جهت پیش بینی حرکات زمین در زلزله

ویدیوی تشریح مفاهیم میرایی زمین جهت پیش بینی حرکات زمین در زلزله

0
دانلود ویدیوی تشریح مفاهیم میرایی زمین جهت پیش بینی حرکات زمین در زلزله جزئیات  زبان   انگلیسی  مدت   50 دقیقه  فرمت   MP4  حجم   97 Mb  دانلود 1
دانلود ویدیوی تشریح مشخصات منبع لرزه ای - زلزله

ویدیوی تشریح مشخصات منبع لرزه ای – زلزله

0
دانلود ویدیوی تشریح مشخصات منبع لرزه ای - زلزله جزئیات  زبان   انگلیسی  مدت   42 دقیقه  فرمت   MP4  حجم   108 Mb دانلود
دانلود ویدیوی تشریح فشردگی و حرکات افقی زمین در اثر زلزله

ویدیوی تشریح فشردگی و حرکات افقی زمین در اثر زلزله

0
دانلود ویدیوی تشریح فشردگی و حرکات افقی زمین در اثر زلزله جزئیات  زبان  انگلیسی  مدت  50 دقیقه  فرمت   MP4  حجم   200 Mb دانلود
دانلود ویدیوی تشریح و نحوه ساخت طیف متوسط شرطی زلزله

ویدیوی تشریح و نحوه ساخت طیف متوسط شرطی زلزله

0
دانلود ویدیوی تشریح و نحوه ساخت طیف متوسط شرطی زلزله جزئیات  زبان  انگلیسی  مدت  40 دقیقه  فرمت   MP4  حجم   77 Mb  دانلود
دانلود ویدیوی تشریح مشخصات منابع لرزه ای و زلزله

ویدیوی تشریح مشخصات منابع لرزه ای و زلزله

0
دانلود ویدیوی تشریح مشخصات منابع لرزه ای و زلزله در این سخنرانی در مورد چگونگی تجزیه و تحلیل پارامترهای منبع لرزه ای و زلزله برای منابع گسل مورد بررسی قرار می دهد. مجموعه ای از این...
دانلود ویدیوی تشریح رفتار سدهای خاکی در حین زلزله

ویدیوی تشریح رفتار سدهای خاکی در حین زلزله

0
دانلود ویدیوی تشریح رفتار سدهای خاکی در حین زلزله جزئیات  زبان  انگلیسی  مدت  50 دقیقه  فرمت   MP4  حجم   245 Mb  دانلود
دانلود ویدیوی آموزشی در ارتباط با آنالیز لرزه ای

ویدیوی آموزشی در ارتباط با آنالیز لرزه ای

0
دانلود ویدیوی آموزشی در ارتباط با آنالیز لرزه ای مقدمه و تاریخچه آیین نامه های طراحی سازه و برش پایه آنالیز لرزه ای مشخصات و مقادیر لرزه ای خاص ساختگاهدر آنالیز لرزه ای توزیع نیروهای در ارتفاع و...