آنالیز تیر یک دهانه تحت بار متحرک ترافیکی

0
732

فایل اکسل ترسیم نمودار خمش – برش – تغییر شکل تیر یک دهانه با شرایط تکیه گاهی مختلف تحت بارهای نقطه ای مختلف متحرک قابل استفاده جهت آنالیز و طراحی پلها، روسازی و آبراهه می باشد.

آنالیز تحت بار متحرک دانلود

به کانال تلگرام سایت ما بپیوندید