بومی سازی فایل اکسل

1
425

بومی سازی فایل اکسل

با یک جستجو ساده در فضای اینترنت در می یابیم که فایلهای اکسل محاسباتی مفید و جامع در زمینه های مختلف مهندسی عمران جهت آنالیز، طراحی و کنترل وجود دارد بسیاری از این فایلها قابل دانلود و رایگان هستند. با بررسی امکانات و گستردگی بعضی از این فایلها مشخص می گردد که برای تهیه این فایل اکسل یک تیم مهندسی با صرف مدت زمان قابل توجهی تولید شده است که اگر قرار باشد شبیه آن را ایجاد کنیم ممکن است ماهها زمان ببرد.

راه منطقی استفاده از فایلها آمده بعد از تهیه رایگان و در صورت فروشی بودن خرید آنها می باشد. ولی مشکلاتی نظیر استفاده واحدهای غیر SI و آیین نامه های غیر بومی می باشد و یا لازم است قسمتی با محاسبات اضافه گردد برای استفاده از این فایلهای مفید اکسلی که ممکن است در حد یک نرم افزار جامع مهندسی کارا باشند توصیه می شود این فایلها را برای خودمان بومی سازی کنیم. در  ابتدا کار بایستی پسورد و یا حفاظت فایل برداشته شود که امکان ویرایش میسر گردد جهت اسن امر به آدرس زیر مراجعه نمایید

آموزش ۱آموزش ۱

آموزش ۲آموزش ۲

بعد از رهایی از حفاظت فایل اکسل یک صفحه جدید در فایل اکسل ایجاد نمایید و توصیه اکید می شود تا آنجا که ممکن است به صفحات اصلی و فرمولهای فایل اصلی دست نزنید. در صفحه جدید قسمت ورودی های مسئله را از صفحه اصلی فایل کپی نمایید و در مرحله بعد ۲ ستون در کنار آن در نظر بگیرید در ستون اول دادهای بر اساس واحد مورد نظر خود باشد و در ستون بعدی ضریبی که تغییر واحد را انجام می دهد که جهت این ضرایب از نرم افزار convert123  استفاده شود

convert123
نرم افزار تبدیل واحد برای بومی سازی اکسل

http://www.mediafire.com/download/ica47iopgufm9a2/Convert123_1.01.zip

از ستون تبدیل واحد شده از داده ای خود استفاده نموده و جایگزین ورودی های مسئله و فایل نموده و جواب بدست می آید و جهت تبدیل واحد جواب و کنترل از شیوع تیدیل واحد در شیت ایجاد شده استفاده می نماییم و اگر قرار باشد فرمول و یا نمودار جدیدی اضافه نماییم سعی شود در شیت ایجاد شده خودمان باشد. بدین ترتیب از فایل اصلی بدون دخل و تصرف در محاسبات استفده نموده ایم و یا برای نیاز مسئله خودمان تغییرات جدیدی ایجاد نموده ایم.

اکسل
نمونه بومی سازی و تبدیل واحد
به کانال تلگرام سایت ما بپیوندید