تحلیل غیر خطی

0
141
دانلود خلاصه مطالب تحلیل غیر خطی

دانلود خلاصه مطالب تحلیل غیر خطی

عملکرد صحیح لرزه ای یک سازه مستلزم آن است که مقاومت قابل دسترسی و ظرفیت های تغییر شکل اعضا بیش از نیازهای تحمیل شده به سازه بر اثر زمین لرزه باشد. باتوجه به رفتار سازه در زمان وقوع زمین لرزه، ارزیابی عملکرد دقیق آن باید توسط تحلیل تاریخچه زمانی غیر خطی و با استفاده از زمین لرزه های منتخب صورت گیرد. با ورود سازه به حیطه رفتار غیر خطی تحت اثر زلزله، جابجاییهانسبت به نیروها توصیف بهتری از پاسخ سازه ارائه داده و با محدود کردن تغییرمکانها به جای نیروها، سطح تخریب سازه بهطرز موثرتری کنترل می شود. تغییر نگرش از طراحی بر اساس نیرو به سمت طراحی بر مبنای رفتار و عملکرد سازه، روش جدیدی را در زمینه طراحی به وجود اورده است که اصطلاحا طراحی بر اساس عملکرد  نامیده میشود. طراحی بر اساس عملکرد بر مبنای طراحی درحالات حدی می باشد . برای دستیابی به ظرفیت سازه در آن سوی محدوده الاستیک احتیاج به استفاده از تحلیل های غیر خطی میباشد. تخمین نیازهای لرزه ای در سطوح عملکردی پائین مانند ایمنی جانی و جلوگیری از خرابی کلیه سازه، نیازمند ملاحظات گسترده رفتار غیر الاستیک سازه است.

تحلیل غیر خطی استاتیکیدانلود

به کانال تلگرام سایت ما بپیوندید