دیتایل و جزئیات سازه های فلزی بر اساس آیین نامه AISC

0
237
دیتایل و جزئیات سازه های فلزی بر اساس آیین نامه AISC

دانلود دیتایل و جزئیات سازه های فلزی بر اساس آیین نامه AISC

راهنمای جزئیات و مشخصات اجزای فلزی AISC  براساس طراحی LRFD ارائه کننده آموزش ها و توضیحات در ارتباط با سازه های فلزی و اجزای مربوطه می باشد. این راهنما یک منبع و مرجع کامل جهت استفاده مهندسیزن سازه است که طراحی های خود، نقشه ها و اسناد خود به راحتی قابل استفاده و ارجاع می باشد.

دیتایل AISC دانلود

دیتایل AISC 2 دانلود

به کانال تلگرام سایت ما بپیوندید