شروع بکار مدیریت پروژه با Microsoft Project شامل:شروع، برنامه ریزی، اجرا، نظارت، کنترل و خاتمه

2
143
شروع بکار مدیریت پروژه با Microsoft Project شامل:شروع، برنامه ریزی، اجرا، نظارت، کنترل و خاتمه

شروع بکار مدیریت پروژه با Microsoft Project

آموزش کاربردی مدیریت پروژه بصورت ساده طی کمتر از نصف روز !!

نویسنده با استفاده از منابع معتبر و مشهور مفاهیم ذیل را به صورت کاربردی بیان میکند:

۱- خلاصه ای بر مفاهیم مدیریت پروژه از طریق مطالعه گام به گام یک مساله اجرایی شامل: شروع، برنامه ریزی، اجرا، نظارت و کنترل تمامی مراحل تا به خاتمه کار

۲- آموزش ساده Microsoft Project شامل: ایجاد پروژه، WBS، جداول، منابع، بارگذاری هزینه ها، نقد و بررسی مسیر بحرانی، جریان نقدینگی، پیگری و بررسی پیشرفت، آنالیز و طراحی ارزش پروژه

۳- اجمالی از Microsoft Project شامل:جدول ترفندها در طول آموزش بوسیله مجموعه تصاویری که بصورت اسکرین شات از روند مدلسازی پروژه تهیه گردیده است.

مدیریت پروژه دانلود

به کانال تلگرام سایت ما بپیوندید