طراحی تیر فلزی قرار گرفته بر روی دیوار بنایی

0
433
فایل اکسل طراحی تیر فلزی قرار گرفته بر روی دیوار بنایی
فایل اکسل طراحی تیر فلزی قرار گرفته بر روی دیوار بنایی

فایل اکسل طراحی تیر فلزی قرار گرفته بر روی دیوار بنایی

انتقال بار از طریق بال تحتانی به دیوار بنایی صورت می گیرد و کنترلهای محاسبات بر اساس آیین نامه یورو می باشد.

اکسل تیر بر روی دیوار بنایی دانلود

 

به کانال تلگرام سایت ما بپیوندید