فایل اکسل آنالیز و طراحی تیرهای فلزی شیبدار تحت بار ثقلی

0
217
دانلود فایل اکسل آنالیز و طراحی تیرهای فلزی شیبدار تحت بار ثقلی

دانلود فایل اکسل آنالیز و طراحی تیرهای فلزی شیبدار تحت بار ثقلی

فایل اکسل جهت آنالیز و طراحی تیرهای فلزی شیبدار با تکیه گاه ساده نظیر تیر رمپ یا پله با بارگذاری ثقلی

دانلود فایل اکسل آنالیز و طراحی تیرهای فلزی شیبدار تحت بار ثقلی

به کانال تلگرام سایت ما بپیوندید