فایل اکسل طبقه بندی خاک بر اساس روش یونیفاید و آشتو

0
4825
دانلود فایل اکسل طبقه بندی خاک بر اساس روش یونیفاید و آشتو

دانلود فایل اکسل طبقه بندی خاک بر اساس روش یونیفاید و آشتو

دانلود فایل اکسل طبقه بندی خاک بر اساس روش یونیفاید و آشتو بر اساس اطلاعات آزمایش دانه بندی (در صد عبوری از الک)و حدود اتر برگ خاک

اکسل طبقه بندی خاکدانلود

به کانال تلگرام سایت ما بپیوندید